ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: มอบรายได้ (กรอบบ่าย)

44