thestorythailand-ม.ขอนแก่น เปิดโครงการ Startup Thailand League 2024 หนุนนักศึกษาต่อยอดไอเดีย สร้างธุรกิจนวัตกรรม

ม.ขอนแก่น เปิดโครงการ Startup Thailand League 2024 หนุนนักศึกษาต่อยอดไอเดีย สร้างธุรกิจนวัตกรรม 

 

สำนักข่าว  :      thestorythailand.com

URL  :    https://www.thestorythailand.com/16/05/2024/129854/

วันที่เผยแพร่  : 16  May 2024

Scroll to Top