publicpostonline-พม. หนุน 6 มหาวิทยาลัยนำร่อง จับมือพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพคนพิการระดับภูมิภาค

พม. หนุน 6 มหาวิทยาลัยนำร่อง จับมือพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพคนพิการระดับภูมิภาค

 

สำนักข่าว  :    publicpostonline.net

URL  :    https://www.publicpostonline.net/72898

วันที่เผยแพร่  : 15  May 2024

Scroll to Top