อธิการบดี มข. ร่วมทำบุญตักบาตร ครบรอบ 45 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข. พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ  สุพรรณเภสัช คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ อาจารย์ และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ ในการนี้ ได้รับเมตตาจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ขอนแก่น และพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พร้อมกันนี้ ได้มีพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนปรับปรุงห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข และห้อง smart classroom คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมียอดบริจาค เป็นจำนวนเงิน 2,011,307 บาท

Scroll to Top