eventesan-สำนักบริการวิชาการ มข. ผนึก 3 หน่วยงาน ทบทวนแผนการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (KKU Lifelong Education) – eventesan .com

สำนักบริการวิชาการ มข. ผนึก 3 หน่วยงาน ทบทวนแผนการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (KKU Lifelong Education)

 

สำนักข่าว  :   eventesan .com

URL  :    https://www.eventesan.com/archives/31376

วันที่เผยแพร่  :  19  Apr  2024 

Scroll to Top