อุปทูตและหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย เยือน มข.

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมฝ่ายการต่างประเทศ ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร Mr. Hans Ulrich Südbeck อุปทูตและหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ให้เกียรติต้อนรับ พร้อมด้วย อ.ดร. ชัชวาล อัยยาธิติ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานชมรมศิษย์เก่าเยอรมัน และ ผศ.ดร.ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับท่านอุปทูตฯ ทั้งนี้ ในระหว่างการพบปะ ได้ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาบุคลากร และความร่วมมืออื่นๆในอนาคต

นอกจากนี้ Mr. Hans Ulrich Südbeck อุปทูตและหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของเยอรมนีต่อประชาคมโลก” ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ. สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้เกียรติต้อนรับท่านอุปทูตฯ ภายในการบรรยาย มีนักศึกษาสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต ให้ความสนใจรับฟังและร่วมอภิปรายจำนวนมาก

ท่านอุปทูตฯ ได้กล่าวถึงหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ ประวัติศาสตร์ประเทศเยอรมนี บทบาทและอิทธิพลประเทศเยอรมนีต่อสังคมโลก ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อีกด้วย

ข่าว:กองการต่างประเทศ

ภาพ:กองการต่างประเทศ/ วิทยาลัยนานาชาติ มข.

Scroll to Top