BIG STORY _ วิกฤติขาดแคลนหน้ากาก

สำนักข่าว: สำนักข่าวไทย
URL:www.mcot.net/viewtna/5e66308ce3f8e40af341f710
วันที่เผยแพร่: วันที่ 9 มี.ค. 2562

ทีมข่าวสำนักข่าวไทยตรวจสอบไปยังโรงพยาบาลหลายแห่งในจังหวัดขอนแก่น ถึงปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย พบว่าทุกแห่งที่ได้สอบถามหน้ากากอนามัยในคลังเวชภัณฑ์เริ่มเหลือน้อย ใกล้วิกฤติ โรงพยาบาลแก้ปัญหาด้วยการเย็บหน้ากากผ้าใช้เอง ขณะที่วัสดุตัดเย็บหน้ากากผ้าเริ่มขาดแคลน

หน้ากากอนามัยในคลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา มียอดคงเหลือ 200,000 ชิ้น แต่ขณะนี้คงเหลือ 35,000 ชิ้น หลังโรงพยาบาลไม่สามารถสั่งซื้อหน้ากากอนามัยได้ตั้งแต่ปลายเดือนที่ผ่านมา

โรงพยาบาลศรีนรินทร์เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ขนาด 1,300 เตียง ใช้หน้ากากอนามัยวันละประมาณ 5,000 ชิ้น เมื่อหน้ากากอนามัยเริ่มขาดแคลน สั่งซื้อไม่ได้ หน่วยตัดเย็บและซ่อมผ้าของโรงพยาบาลจึงต้องหันมาตัดเย็บหน้ากากผ้าตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา มีการวางแผนแนวทางการใช้หน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัย

หน้ากากผ้าสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ระดับหนึ่ง แต่ไม่ดีเท่าหน้ากากอนามัย โรงพยาบาลศรีนครินทร์มีเป้าหมายผลิตหน้ากากผ้าให้ได้ 40,000 ชิ้น ปัจจุบันผลิตได้วันละ 600 ชิ้น ขณะนี้พบปัญหาผ้าสาลูและอุปกรณ์การตัดเย็บขาดแคลน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้เปิดรับบริจาคผ้าอ้อมเก่า ด้าย ยางยืด และรับสมัครจิตอาสาเย็บหน้ากากผ้า ขณะที่โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น ทีมข่าวสำนักข่าวไทยได้สอบถามไปยังโรงพยาบาลหลายแห่ง พบว่าประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย และต่างแก้ปัญหาด้วยการเย็บหน้ากากผ้าใช้เอง เช่นเดียวกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์.-สำนักข่าวไทย

Scroll to Top