28 กุมภาพันธ์ วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มข. ปีนี้จัดใหญ่ อดีตคณบดีหลายท่านร่วมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า 6 ทศวรรษ”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยคณะฯ ได้จัดกิจกรรมใหญ่ตั้งแต่เช้า เวลา 7.00 น.  เริ่มจากงานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป   ณ บริเวณสวนแห่งการเรียนรู้ บริเวณข้างอาคาร SC.05 (อคร.)   มี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณบดี คณะผู้บริหาร บุคลากรคณะต่างๆ ร่วมงาน  โดยมี ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  ร่วมให้การต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน    รวมทั้งในส่วนคณะวิทยาศาสตร์ มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้อาวุโส ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก  รศ. นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  และประพรหมน้ำพระพุทธมนต์แก่แขกผู้ร่วมงานทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีเจิมรถตู้ใหม่คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 คัน  ต่อมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณบดี ผู้แทนคณะหน่วยงานต่างๆ  ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีนี้

 

เวลา 10.30 น. – 12.00 น.  มีการจัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง  “เหลียวหลัง แลหน้า 6 ทศวรรษ” ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส  คณะวิทยาศาสตร์ ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญและพิเศษมากๆ เพราะได้รับเกียรติอย่างสูงจาก อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึง 6 ท่าน  ร่วมการเสวนาในครั้งนี้  ได้แก่  ผศ. ดร.ขาว เหมือนวงศ์ (ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง พ.ศ. 2533-2537)  ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ  (ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง พ.ศ. 2537-2539)  ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก  (ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง พ.ศ. 2539-2548) ศ. ดร.ละออศรี เสนาะเมือง (ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง พ.ศ. 2548-2552) ผศ. ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย  (ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง พ.ศ. 2556-2564)  ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง (ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง พ.ศ. 2564-2565)   และ ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีท่านปัจจุบัน เป็นผู้ดำเนินรายการบนเวที   มี รศ. ดร.ธีระพงษ์  พวงมะลิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นพิธีกร  มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยท่านอดีตคณบดีทุกท่าน ได้เล่าถึง การก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่แรกเริ่ม การเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การพัฒนาด้านวิชาการ การพัฒนาด้านการวิจัย  พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี  อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในคณะฯ   ความร่วมมือทางด้านวิชาการในอดีต จนถึงปัจจุบัน และมุมมองการก้าวต่อไปในอนาคตของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top