มข.จัด GS KKU FAIR 2024 จัดเต็มพิธีมอบรางวัลต่างๆ ประจำปี 2567 และตลาดนัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษากว่า 20 คณะ ชวนผู้ที่สนใจ วางแผนเรียนต่อ โท- เอก

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน GSKKU Fair 2024
และ งานตลาดนัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น GS KKU Open House โดยมี ศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการเปิดงาน ในการนี้มี คณะผู้บริหาร นักศึกษา ประชาชน ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานตลาดนัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น GS KKU Open House มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็น นักศึกษาปัจจุบัน ทั้งระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงหลักสูตรที่ตนเองสนใจ  และหลักสูตรต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีในการนำเสนอหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อสังคมปัจจุบัน ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อทั้งภายในและภายนอก

ศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า งาน GSKKU Fair 2024 รวมตลาดนัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ พิธีมอบรางวัลต่างๆ ประจำปี 2567 ในวันนี้ จัดเป็นปีที่ 2 และเป็นปีแรก ที่ได้นำกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มาร่วมในงาน GSKKU Fair 2024 ด้วย ในงานยังมีการมอบรางวัลทรงคุณค่าเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ นักศึกษา ที่ผลิตผลงานที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เพื่อเป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์ ความรู้ ความสามารถในทุกมิติ โดยมีผลงานที่โดดเด่น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ พบปะพูดคุยประสบการณ์ สร้างความผูกพัน ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักวิชาการ

“การจัดงาน GSKKU Fair 2024 มีผู้เข้าร่วมงาน จากผู้แทนคณะในกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 20 คณะ/ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และระดับปริญญาโท จำนวน 200 คน/ ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (3MTC) จำนวน 39 เรื่อง/ และได้ผ่านการประเมินคุณภาพ นำเสนอรอบชิงรางวัล ในวันนี้ จำนวน 14 เรื่อง/ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 4 รางวัล/ รางวัลเชิดชูเกียรติหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ประจำปี 2566 จำนวน 5 รางวัล/ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 69 รางวัล/ รางวัลหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2566 จำนวน 21 รางวัล/ และรางวัลการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที ประจำปี 2567 จำนวน 14 รางวัล”

รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า 

งาน GSKKU Fair 2024 ของบัณฑิตวิทยาลัย นั้น ได้มีการจัดเป็นประจำทุกปี เป็นกิจกรรมที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อสังคมยุคใหม่ นอกจากนี้ยังเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ พบปะพูดคุย สร้างความผูกพัน ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมงานฯ ทุกท่านจะได้นำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกัน ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อความก้าวหน้าให้กับสถาบัน หน่วยงานของท่าน ตลอดจนประเทศชาติต่อไป

สำหรับกิจกรรม ตลาดนัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น GS KKU Open House มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ใน 3 นาที พิธีมอบรางวัลชื่นชมยินดีศิษย์เก่าดีเด่น พร้อมพบศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษา เจาะลึกประสบการณ์การใช้ชีวิต ระดับ ป.โท-เอก และบูธจากคณะต่าง ๆ ที่มาพร้อมข้อมูลในสาขาวิชาการเรียนต่อโท-เอก นอกจากนั้นยังมีการแสดงจาก หมอลำไอดอล ด้วย ซึ่งงาน จัดในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้หากท่านสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนได้ที่นี่  

GS KKU FAIR 2024 – presenting various awards of the year and advertising over 20 graduate programs

https://www.kku.ac.th/17551

Scroll to Top