edunewssiam-นักวิจัย มข.นำกากต้นเฉาก๊วย ทำเป็นเชื้อเพลิงอัดเม็ดและตัวดูดซับสารปนเปื้อนได้สำเร็จ

นักวิจัย มข.นำกากต้นเฉาก๊วย ทำเป็นเชื้อเพลิงอัดเม็ดและตัวดูดซับสารปนเปื้อนได้สำเร็จ

 

สำนัข่าว  :      edunewssiam.com

URL  :      https://shorturl.asia/Dm5Ks

วันที่เผยแพร่  :   11  มกราคม  2564 

Scroll to Top