ทันตแพทย์ไทยได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ณ กรุงจาการ์ตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย

รศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยาย workshop และการวางแผนการรักษาด้าน Orofacial pain ร่วมกันระหว่างภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก และภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ภายใต้ Faculty Mobility Program ของภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก Universitas Indonesia ณ กรุงจาการ์ตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2566 โดยเป็นโอกาสที่ดีในการหารือเกี่ยวกับการก่อตั้งคลินิก Orofacial pain และ Dental sleep medicine ที่ Universitas Indonesia

 

 

Scroll to Top