สถาปัตย์สุดเจ๋ง คว้า 3 รางวัลในการประกวด Nova Stage of Designers Award

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลในการประกวดออกแบบบ้านพักอาศัยในโครงการประกวด Nova Stage of Designers Award  ณ งาน Nova BUILD EXPO 2023 ไบเทค บางนา Hall 103-104 กรุงเทพมหานคร  ประกาศผลเมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566  ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการประกวด Nova Stage of Designers Award  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดในงาน Nova BUILD EXPO 2023 เป็นกิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเหล่าบรรดา นิสิต-นักศึกษา นักเรียนในสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้ร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมในงานอาคารเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรของอาคาร โดยมีแนวคิดหลัก 3 หัวข้อคือ “ ESI” คือ Eco System , Sustainbility และ Innovation ซึ่งมีผู้ร่วมการแข่งขันกว่า 45 ทีม จนสามารถเข้าสู่ 9 ทีม สุดท้าย และสามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันครั้งนี้มาครอง

       นายกฤตยชญ์ เฮ้าปาน  ตัวแทนของทีม Young tect ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ   เผยถึงแนวความคิดของการออกแบบ มีที่มาจากปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน อาทิ  ปัญหาฝุ่นควัน pm2.5 ปัญหาพื้นที่สีเขียว และปัญหาน้ำท่วม สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยอาศัยหลัก ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ต้นน้ำ- กำหนดแนวความคิดแก้ปัญหา    กลางน้ำ-กระบวนการวิธีการ   ปลายน้ำ-ผลลัพท์  กล่าวคือ ในยุคปัจจุบัน มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การอยู่อาศัยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ สิ่งแวดล้อมจะต้องถูกรักษาและพัฒนาไปด้วยแนวคิดและกระบวนการต่างๆเพื่อที่จะให้สิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนและช่วยส่งเสริมสุขภาวะที่น่าอยู่อาศัยของผู้คนภายในบ้าน ด้วย แนวคิด ESI

“ความแตกต่างของทีมเราคือ การนำเสนอผลงานบนเวที พวกเรามีการแบ่งลำดับการนำเสนอข้อมูลในแต่ละส่วนที่ลงตัว ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินทำให้กรรมการและผู้รับฟังเข้าใจได้ง่าย  ผนวกกับการตอบคำถามที่ชัดเจน มีความมั่นใจ อ้างอิงข้อมูลจากเหตุการณ์จริง  พิสูจน์ว่าผลงานของทีมมีความเป็นไปได้จริง  ทั้งนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาก็ช่วยตรวจปรับแบบ แนะนำวิธีเรียบเรียงข้อมูลการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนโดยต้องคำนึงถึงเหตุและผลเสมอ ทำให้เข้าใจได้ง่ายเห็นภาพได้มากขึ้น ช่วยให้ผลงานออกแบบทีมพวกเรามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น”

         รศ. กุลศรี ตั้งสกุล สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาทีมชนะเลิศว่า  “เวทีการประกวดเป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้แสดงศักยภาพ ฝึกประสบการณ์จริง  แบบประกวดชิ้นนี้ทางนักศึกษาได้มาปรึกษาทั้งในช่วงแรกที่คณะกรรมการเลือกงานให้นำไปพัฒนาต่อก่อนสรุปเป็นเพลทงาน และช่วงที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบจากเพลทงานไป 15 ทีมแล้วไปนำเสนองานบนเวที ซึ่งในแต่ละรอบก็ได้มีการปรึกษาพัฒนามาเรื่อยๆ ทั้งในส่วนแนวความคิดหลัก รูปแบบสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอก การใช้งานส่วนต่างๆ และด้านรายละเอียดของ ESI รวมทั้งการสื่อสารงานนำเสนอในเพลทงาน และสไลด์นำเสนอการพูดบนเวทีก็มีการซ้อมและคอมเมนต์ปรับแก้กัน ซึ่งนักศึกษามีความตั้งใจใส่ใจพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่ถือได้ว่าเรียน และทำงานส่งในแต่ละวิชาทุกอาทิตย์ ก็สามารถจัดแบ่งเวลามาพัฒนางานนี้ได้เป็นอย่างดี ”

            นายอิสรานุวัฒน์ สาสาย ตัวแทนของทีม Sky dimension ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได้กล่าวถึงแนวคิดในการออกแบบ  “มาจากคำนิยามคำว่าบ้านที่ดีในฉบับของพวกเราซึ่งพวกเรามองว่า บ้านที่ดี ไม่ใช่บ้านที่สวยเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมาควบคู่กับบ้านที่เข้าใจสภาพแวดล้อม ความยั่งยืน ผสมผสานเอานวัตกรรมมาใช้ เพื่อเสริมสร้างความสุข สร้างความสะดวกสบาย และเป็น Comfort Home ให้กับทุกคนในบ้านได้อย่างแท้จริง”

         ด้านนางสาวจีราลักษณ์ เอี่ยมนิรัตน์ ตัวแทนของทีม อัตตาณัติ ที่ได้รับรางวัลแนวคิด (ชมเชย) ได้เผยถึงการออกแบบว่า “เริ่มจากการเลือกไซต์ที่มีความเป็นธรรมชาติ ซึ่งกลุ่มของพวกเราเลือกบางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เนื่องจากได้รับการขนานนามว่า ปอดสีเขียวของกรุงเทพมหานคร นำการจัดวางผังและรูปร่างของบ้านเป็นแบบเรือนไทยภาคกลาง เนื่องจากใช้วัสดุที่หาได้ง่าย และช่างในพื้นที่มีความชำนาญ ผสมผสานกับยุคปัจจุบัน (Contemporary) และเสริมด้วยนวัตกรรมที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ และแก้ปัญหาจากสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่น และน้ำท่วม”

ทั้ง 3 ทีมที่ได้รับรางวัลมีรายชื่อตามลำดับ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ทีม Young tect  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 100,000 บาท สมาชิกทีมได้แก่

นายกฤตยชญ์  เฮ้าปาน
นางสาวนภัสวรรณ  ชนากานต์กุล
นายชนาภัทร  สีเขียว
นายเพรชรายุธ  ชำนาญ
นางสาวพรรณวิภา  อารีเอื้อ
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. กุลศรี ตั้งสกุล

รางวัลรองชนะเลศ ทีม Sky dimension นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 30,000 บาท สมาชิกทีมได้แก่
นางสาวมาริษา  ชนประชา
นายอิสราณุวัฒน์  สาสาย
นางสาวธัญวรัตน์  ใจซื่อสกุล
นางสาวปัทมาภรณ์  อุเทพ

รางวัลแนวคิด (ชมเชย) ทีม อัตตาณัติ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท สมาชิกทีมได้แก่
นางสาวจีราลักษณ์  เอี่ยมนิรัตน์
นางสาวนภัสวรรณ  รักวงศ์
นางสาวณัฐธิดา  สอนสกุล
นายนราวิชญ์  อุดมครบ  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์

 

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ภาพประกอบ : ผู้ได้รับรางวัลการแข่งขัน

Scroll to Top