ทันตแพทย์ร่วมแสดงความยินดี 29 ปี แห่งการก่อตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา อ.ดร.ทพ.พิธิวัต เอื้อสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ พร้อมหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสคที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบการสถาปนาคณะ 29 ปี ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น…😍

Scroll to Top