คณะเทคนิคการแพทย์ มข “ขอเชิญตรวจสุขภาพประจำปี “

ขอเชิญชวนทุกท่าน ตรวจสุขภาพประจำปี [ฟรี‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย]

เพียง 50 ท่าน🙋‍♀️ ที่ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น AMS App
ภายในวันที่ 9-10 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบสิทธิ์!!
(เริ่มนับสิทธิ์แรกในวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป)

👉ios: https://apps.apple.com/us/app/ams-app/id1476488744?ls=1
👉Android: https://play.google.com/store/apps/details…

📘คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่น: https://drive.google.com/…/18no3XbaL2E6y24WCaeDFBvGq_…/view…

ท่านจะได้รับการตรวจสุขภาพ
🗓ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563
เวลา 08.00-10.30 น.
📍ณ ห้องปฏิบัติการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรายการดังนี้
1.ตรวจวัดความดันโลหิต
2.ตรวจอุจจาระ-ปัสสาวะ
3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
4.ตรวจการทำงานของไต
5.ตรวจน้ำตาลในเลือด
6.ตรวจการทำงานของตับ
7.ตรวจไขมันคลอเรสเตอรอล/ไตรกลีเซอร์ไรด์
8.ตรวจความผิดปกติของโรคเก๊าท์
9.ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ โดยแพทย์วิชาชีพ

สถานที่ตั้ง: ห้องปฏิบัติการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝั่งตรงข้ามคณะฯ)
☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: 043-202081, 089-421-4384

Scroll to Top