มข. จับมือ สสว. จัดเสวนา เจาะลึกกลยุทธ์ คว้าหัวใจมังกร พานักธุรกิจไทยเดินทางลัดสู่ตลาดจีน

เจาะลึกกลยุทธ์ คว้าหัวใจมังกร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดเสวนาหัวข้อ เจาะลึกกลยุทธ์ คว้าหัวใจมังกร : ทางลัดสู่ตลาดจีน ภายใต้กิจกรรมการศึกษาการจัดทำข้อมูลเครือข่ายผู้ให้บริการและรายละเอียดการให้บริการของต่างชาติ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

 

เจาะลึกกลยุทธ์ คว้าหัวใจมังกร: ทางลัดสู่ตลาดจีน
เจาะลึกกลยุทธ์ คว้าหัวใจมังกร : ทางลัดสู่ตลาดจีน

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดเสวนาหัวข้อ เจาะลึกกลยุทธ์ คว้าหัวใจมังกร : ทางลัดสู่ตลาดจีน (Grab the dragon’s heart: Short Cut to Chinese Market) ครั้งที่ 3  “ภายใต้กิจกรรมการศึกษาการจัดทำข้อมูลเครือข่ายผู้ให้บริการและรายละเอียดการให้บริการของต่างชาติ” สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME), หน่วยงานพันธมิตร, หน่วยร่วม, ผู้รับจ้าง และประชาชนที่สนใจ ทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Glowfish event space ชั้น 2 โรงแรม Ad Lib Khon Kaen (แก่น) ได้รับกียรติจาก นายวิทวัส ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมกล่าวเปิดงานในหัวข้อ เจาะลึกกลยุทธ์ คว้าหัวใจมังกร : ทางลัดสู่ตลาดจีน

นายวิทวัส ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
นายวิทวัส ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

     หลังจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญ ในประเด็น รู้ลึกตลาดจีน ดินแดนแห่งโอกาสทางการค้าของ SME ไทย โดย Ms. Yang Ting Ting อัครราชทูต ที่ปรึกษา (สำนักงานเศรษฐกิจและการพาณิชย์) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น, ประเด็น ข้อมูลเชิงลึกและมุมมองแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับตลาดอาเซียน (Real time insights and perspectives on the ASEAN market) โดย คุณจิรวัฒน์ เดชาเสถียร ที่ปรึกษาการขยายธุรกิจ Makro, ASAHI, น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ และ Speaker Business Matching F.M. 96.00 MHz. ปิดท้ายการเสาวนาด้วย ช่วงถามตอบ : ถามผู้เชี่ยวชาญ (Q&A session : Ask the Experts) ดำเนินการโดย ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Ms. Yang Ting Ting อัครราชทูต ที่ปรึกษา (สำนักงานเศรษฐกิจและการพาณิชย์) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น
Ms. Yang Ting Ting อัครราชทูต ที่ปรึกษา (สำนักงานเศรษฐกิจและการพาณิชย์) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น
คุณจิรวัฒน์ เดชาเสถียร ที่ปรึกษาการขยายธุรกิจฯ
คุณจิรวัฒน์ เดชาเสถียร ที่ปรึกษาการขยายธุรกิจฯ
ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มข.
ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มข.
นายวิทวัส ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
นายวิทวัส ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

     นายวิทวัส ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า งานวันนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ Market intelligence ของ สสว. ที่ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เราพยายามจะทำเป็นโครงการที่เรียกว่า OPEN DATA GATEWAY สำหรับ SME เรามองว่าถ้าเราจัดหาข้อมูลให้และเมื่อเข้ามาแล้วได้วิเคราะห์ตลาด ได้เห็นว่าค่าของแต่ละตลาดเป็นอย่างไร พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นอย่างไร มาตรการทางการค้าเป็นอย่างไร ผู้ประกอบการ SME เข้ามาแล้วสามารถรู้ได้ด้วยตัวเอง นั่นคือสิ่งที่ สสว.พยามจัดเตรียมไว้ให้แล้วนำข้อมูลไปปรับใช้ได้เลย สำหรับที่จีนเอง ส่วนใหญ่ตลาด SME เราจะมองในภาพรวมทั้งประเทศไม่ได้จะต้องมองแยกเป็นมณฑล ว่ารสนิยมของแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไร ระเบียบของแต่ละที่เป็นอย่างไร โดยเฉพาะเรื่องของการจดทะเบียนต่างๆ โดยเฉพาะลิขสิทธิ์ทางการค้า หากผู้ประกอบการหากต้องการไปดำเนินการตลาดต่างประเทศจริงๆ ต้องศึกษารายละเอียดให้ดีๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงประเทศ อื่นๆ ด้วย

ศาสตราจารย์กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาสตราจารย์กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ศาสตราจารย์กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงการจัดกิจกรรมโครงการ ว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเศรษฐศาสตร์ และโดยเฉพาะศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน เรามีการทำงานร่วมกับ สสว. เพื่อนำผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ไปเปิดตลาดต่างประเทศมาเป็นเวลา 10 กว่าปีแล้ว ครั้งนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง การดำเนินการหลักๆ คือ เราจะไปสร้าง Service Provider ก็คือ เวลานักธุรกิจไปต่างประเทศ จะไปติดต่อใคร ทำอย่างไร รวมถึงแนวคิดในการที่จะเข้าไปขยายการตลาดสู่ต่างประเทศแต่ละประเทศมีอะไรที่น่าสนใจ และจะต้องทำอย่างไร ซึ่งเราได้จัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสม ในปีนี้เรามีเป้าหมาย 4 ประเทศ ที่ธุรกิจกำลังเติบโต คือ จีน อินเดีย อินโดนิเซีย และเวียดนาม เป็นการให้ข้อมูลสำคัญว่า มีธุรกิจประเภทไหนของไทยที่สามารถเข้าไปเปิดตลาดได้ หากเราจะไปเปิดตลาดแต่ละประเทศจะต้องไปติดต่อที่ใครบ้าง โดยในส่วนความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เราใช้เครือข่ายของเราเข้าไปติดต่อประสานงาน และใช้ความสามารถในการวิเคราะห์และสกัดประเด็นต่างๆ เพื่อนำมาผลิตเป็นคู่มือสำเร็จรูป เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถใช้ข้อมูลที่เราจัดทำไว้  เมื่อสิ้นสุดโครงการจะมีการเผยแพร่ข้อมูลฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของ สสว. นอกจากนั้นในระหว่างการดำเนินโครงการฯ เรามีการจัดเสวนามาแล้ว 2 ครั้ง ที่กรุงเทพฯ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 จัดที่จังหวัดขอนแก่น ทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ โดยการประเมินผลการจัดเสวนาทั้งสองครั้งที่ผ่านมารวมถึงครั้งที่สามที่ขอนแก่น เบื้องต้นถือว่าประสบความสำเร็จ ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายและเข้าร่วมงานทั้งออนไซต์และออนไลน์เป็นจำนวนมาก

คุณนุชกัญญา ลิ้มสุวัฒนา ผู้ประกอบการ
คุณนุชกัญญา ลิ้มสุวัฒนา ผู้ประกอบการ

     ทางด้านคุณนุชกัญญา ลิ้มสุวัฒนา ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดและแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมจำหน่าย ศิวะพณฟาร์ม อ.ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงการเข้ามาร่วมงานเสวนาครั้งนี้ว่า ตนเองติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของ มข. ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เสมอ  การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ได้รับประโยชน์มาก เพราะเราสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงระบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของเราให้มีมาตรฐานมากขึ้น เพื่อที่จะให้เข้าเกณฑ์เข้าข่ายในการไปเปิดตลาดในแต่ละประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราคือ แมลงทอดสูญญากาศแบบไร้น้ำมัน ซึ่งมี 3 รสชาติ ขอขอบคุณ สสว.และมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จัดงานเสวนาดีๆ แบบนี้ขึ้นมา เราจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้พร้อมกับการไปเปิดตลาดในประเทศเป้าหมายได้ในอนาคต


     ทั้งนี้จากข้อมูลสถานการณ์ SMEs ของไทย พบว่ามีระดับการเข้าสู่สากลน้อยเกินไปทั้งในแง่ของจำนวน SME ที่เป็นผู้ส่งออกและมูลค่าการส่งออก จึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมให้ SMEs ที่มีศักยภาพสามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศให้ได้มากขึ้น เพื่อช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดงานเสวนาขึ้น ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ในหัวข้อ เจาะลึกกลยุทธ์ คว้าหัวใจมังกร: ทางลัดสู่ตลาดจีน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของเครือข่ายพันธมิตรสากล “ภายใต้กิจกรรมการศึกษาการจัดทำข้อมูลเครือข่ายผู้ให้บริการและรายละเอียดการให้บริการของต่างชาติ” เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลการค้าการลงทุนในตลาดต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ผู้ประกอบการ SMEs จะได้มีข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทางการตลาดของประเทศคู่ค้าที่เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สภาพเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านการตลาดเชิงลึก พฤติกรรมผู้บริโภค กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน ขั้นตอนการส่งออก หน่วยงานสำคัญ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ วิเคราะห์ถึงแนวโน้มและการคาดการณ์ความต้องการของตลาดได้อย่างแม่นยำมากขึ้น สามารถดำเนินธุรกิจในต่างประเทศต่อไปได้ในอนาคต

มข. จับมือ สสว. จัดเสวนา เจาะลึกกลยุทธ์ คว้าหัวใจมังกร
มข. จับมือ สสว. จัดเสวนา เจาะลึกกลยุทธ์ คว้าหัวใจมังกร

 

ข่าว ภาพ : เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top