สำเร็จอีกก้าว! คอร์สเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย 2566

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 16:30-18:30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ ฝ่ายการต่างประเทศ และ กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย คอร์สส่งท้ายให้แก่บุคลากรและนักศึกษาชาวต่างประเทศ มข. โดยคอร์สดังกล่าวนี้ได้คลิ๊กออฟ มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 และกิจกรรมดำเนินไปอย่างสำเร็จลุล่วง และผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมอย่างเต็มที่

กิจกรรมส่งท้าย ( Farewell) คอร์สภาษาและวัฒนธรรมไทยนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มาร่วมเป็นประธานกล่าวความรู้สึกและแสดงความขอบคุณแก่อาจารย์ผู้สอนและผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความใกล้ชิดอบอุ่น สนุกสนาน มีการทบทวนบทเรียนต่างๆผ่านการละเล่นเกมส์ พร้อมให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพด้วยการโชว์พูดภาษาไทยและให้ข้อ Feedback ต่อ คอร์สดังกล่าวเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมในปีงบประมาณหน้าต่อไป

โดยภาพรวมแล้ว คอร์สการเรียนการสอนนี้ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติผ่านห้องการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย พร้อมเป็นการสร้างความผาสุกให้แก่บุคลากรและนักศึกษาชาวต่างประเทศในรั้วม.ขอนแก่นของเราได้เป็นอย่างดี และ คาดว่าจะมีโปรเจคต่อเนื่องในปีงบประมาณหน้าต่อไป

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ

Scroll to Top