ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ พร้อมรับมือโรคปอดอักเสบจาก “COVID-19” หรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

226

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ พร้อมรับมือโรคปอดอักเสบจาก “COVID-19” หรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

(วันที่ 14 กพ.2563 ) บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  ร่วมการประชุมรับทราบสถานการณ์การระบาดของ “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019”  หรือที่องค์การอนามัยโลก เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “COVID-19”  ซึ่งย่อมาจาก “coronavirus disease starting in 2019”  ภายหลังองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ และปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากสถานการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จึงเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้าน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  โดยจัดประชุมชี้แจงสถานการณ์และแนวทางรับมือโรคปอดอักเสบจาก (COVID-19)  ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรับทราบและอัพเดทสถานการณ์ล่าสุด เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความปลอดภัยสูงสุดตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและนานาประเทศ