ผุดไอเดียใหม่ มข.จัด “บุญข้าวจี่วาเลนไทน์” รับวันแห่งความรัก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “บุญข้าวจี่วาเลนไทน์” ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิดไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่ ต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก ผสานความร่วมสมัย 2 วัฒนธรรมเชื่อมโยงสู่การสร้างแนวคิดและวิถีการตีความบุญข้าวจี่ และเทศกาลวันวาเลนไทน์ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โดยมี รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวรายงาน ร่วมด้วย ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.เขม เคนโคก รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม อ.ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม อ.ดร.ปิยนัส สุดี รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม อ.ดร.นิตยา ป้องกันภัย รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา ที่ปรึกษาด้านปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธนิตย์ จิตนุกูล นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้กำกับภาพยนตร์ นักแสดงจาก สปป.ลาว แขกผู้มีเกียรติ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมในกิจกรรมอย่างคับคั่ง ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ริมบึงสีฐาน และพุทธศิลป์สถาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภายในบริเวณริมบึงศรีฐานเป็นไปอย่างคึกคัก มีคนเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมาก ภายในงานมีการแสดงมากมาย เช่น การจี่ข้าวจี่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้คนให้ความสนใจอย่างยิ่ง รวมถึงการแสดงดนตรีสากลและดนตรีพื้นเมืองจากนักศึกษา การเต้นบาสโลบ การฉายหนังกลางแปลง การแสดงละครหุ่นสินไซ รวมถึงการประกวดต่าง มากมาย อาทิ การประกวดข้าวจี่แฟนซี การประกวดถ่ายภาพเซลฟี่ นอกจากนั้นยังมีการประกวด Miss Valentine 2020 เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมด้านประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและกิจกรรมแห่งความรักในความเป็นอีสานสู่สากล ด้วยการประกวดของสาวประเภทสองอีกด้วย

สำหรับในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มด้วยการแสดงหมอลำ พร้อมกับการจี่ข้าวจี่เพื่อนำไปถวายเป็นพุทธบูชา จากนั้นเป็นพิธีทำบุญตักบาตร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.เขม เคนโคก รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม อ.ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม อ.ดร.ปิยนัส สุดี รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม อ.ดร.นิตยา ป้องกันภัย รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์อาวุโส บุคลากร นักศึกษา ชุมชนเครือข่ายเทศบาลนครขอนแก่น ชุมชนเครือข่ายบ้านสาวะถี และพุทธศาสนิกชนร่วมในการสร้างกุศลอย่างคับคั่ง โดยมีพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดศรีสะอาด รับบิณฑบาตร

โดยแนวคิดการจัดกิจกรรม “บุญข้าวจี่วาเลนไทน์” เป็นการนำแนวคิดไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่ ผนวกกับประเพณีและวัฒนวัฒนธรรมของชาวอีสานมีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับความเชื่อศาสนา จึงมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตลอดทั้งปี เรียกว่า ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ปัจจุบันบุญข้าวจี่ได้สืบทอดเฉพาะวิถีของชุมชน และถูกหลงลืมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปวัยรุ่นรู้จักวันวาเลนไทน์มากกว่ารู้จักบุญข้าวจี่ และใช้กลยุทธ์นี้มาผสมผสานทางวัฒนธรรม ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความรักของหนุ่มสาวแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวอีสานอีกด้วย

ผลการประกวดต่างๆ มีดังนี้

การประกวดข้าวจี่แฟนซี
ชนะเลิศ ทีมศิลป์วิศวะ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมข้าวจี่จั๊กจี้ใจ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมจีวี่จีวี่

การประกวด มิส วาเลนไทน์
ชนะเลิศ ทิวากร เกิดเพชร
รองชนะเลิศอันดับ 1 อภัสรา หมื่นน้อย
รองชนะเลิศอันดับ 2 ปุณิกา หลวงนรินทร์
ชมเชย วัชรากร อานามวงษ์ และ กมลลักษณ์ กุลฐิติธนารัตน์

การประกวดถ่ายภาพเซลฟี่ #คู่หวานวาเลนไทน์KKU
อันดับ 1 Thitima Duangsuwan
อันดับ 2 Piyagorn Vongmun
อันดับ 3 Noey Naritsara