นศ.แพทย์ต่างชาติ ศึกษาดูงานศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

233

นศ.แพทย์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศึกษาดูงานศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

(วันที่ 13 กพ.2563) นพ.พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร  หัวหน้าฝ่ายบริหารทางการแพทย์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ กล่าวต้อนรับ นศ.แพทย์ต่างชาติ ที่มาศึกษาดูงานศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้นระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ College of Medicine,Chang Gung University,Taiwan”

โดยคณะนักศึกษาแพทย์ ที่มาจากใต้หวัน รวมถึง นศ.แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการแลกเปลี่ยนนี้ ได้เรียนรู้การดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ในศุนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  เช่นการบริหารจัดการห้อง CATH Lab ห้องตรวจสวนหัวใจ  ห้องตรวจECHO หัวใจ ห้องฉุกเฉิน และดูงานการให้บริการทางการแพทย์ของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เพื่อเป็นประสบการณ์ประกอบการศึกษาทางการแพทย์ต่อไป