ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ผู้แทน จาก BA School of Business and Finance สาธารณรัฐลัตเวีย

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ผู้แทน จาก BA School of Business and Finance สาธารณรัฐลัตเวีย

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และผู้บริหารจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ นำโดย รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ให้การต้อนรับ MRS. Ennata Kivrina, Head of Development and Mobility Projects Department จาก BA School of Business and Finance สาธารณรัฐลัตเวีย เนื่องในโอการสมาเยือนและประชุมความร่วมมือ ด้านการศึกษา การและเปลี่ยนบุคลากร ภายใต้ทุน Erasmus+

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวต่อการต้อนรับในครั้งนี้ว่า รู้สึกยินดีที่ได้ให้การต้อนรับ MRS. Ennata Kivrina, Head of Development and Mobility Projects Department และคณะผู้แทน จาก BA School of Business and Finance สาธารณรัฐลัตเวีย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะได้พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่ทางวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ BA School of Business and Finance สาธารณรัฐลัตเวีย จะได้ดำเนินความร่วมมือกันด้านการศึกษา โดยเฉาะด้านการแลกเปลี่ยนและสนับสนุนบุคลากร โดยในครั้งนี้ ได้เน้นในเรื่องการแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์ ด้านบุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านบุคลากรด้านวิชาการ การเรียนการสอน และวิจัย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

MRS. Ennata Kivrina, Head of Development and Mobility Projects Department กล่าวว่า ขอบพระคุณทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ BA School of Business and Finance สาธารณรัฐลัตเวีย ภายใต้ทุน Erasmus + มีความยินดีทั้จะสนับสนุนบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพราะนอกจากจะได้พัฒนาทักษะด้านวิชาการแล้ว ยังมีโอกาสได้เปิดประสบการณ์และทำงานร่วมกันกับ บุคลากรทางสหภาพยุโรปอีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการความร่วมมือดังกล่าว ได้กล่าวถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านบุคลากรระหว่างสองมหาวิทยาลัย 2 ด้านหลักๆคือ 1. สำหรับผู้บริหาร และ 2. สำหรับนักวิชาการหรืออาจารย ์ด้านกาเรียนการสอนและวิจัย ภายใต้ทุน Erasmus+ ซึ่งทุนดังกล่าวได้เริ่มก่อตั้งในปี 1987 และเป็นโครงการของเครือสหภาพยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา การฝึกประสบการณ์ การเรียนการสอน ระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆทั่วโลก