สถานีวิทยุ มข.สนับสนุนการสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษา เปิดแหล่งเรียนรู้งานด้านการผลิตสื่อ

จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์พร้อมการเข้าชมการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่

          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ ชั้นปีที่2  ซึ่งกำลังศึกษารายวิชา Television and Broadcasting จำนวน 40 คนโดยในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาชาวจีนจำนวน 12 คน นำโดย อาจารย์  โสภณวิชญ์ ผ่องลำเจียก อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ โดยเป็นการมาเพื่อเรียนรู้การปฏิบัติงานการผลิตสื่อ การผลิตรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง อันเป็นการเปิดโลกทัศน์และช่วยสร้างประสบการณ์ด้านการศึกษาในสถานที่จริงให้กับนักศึกษารวมทั้งได้ทดลองฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อหนึ่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปบุคลากรและประชาชน นอกจากนั้นยังทำหน้าที่สื่อมวลชนในการส่งข่าวสารและนำองค์ความรู้ต่างๆของสถาบันเผยแพร่ผ่านคลื่นความถี่ FM103Mhz และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มาเป็นเวลาถึง 46 ปี

         ในโอกาสนี้ นางเบญจมาภรณ์ มามุข นักประชาสัมพันธ์ ได้เป็นตัวแทนของสถานีวิทยุ มข.ในการกล่าวต้อนรับพร้อมกับการบรรยายให้ข้อมูลพื้นฐานในเรื่องกิจการวิทยุกระจายเสียง เรื่องรูปแบบดำเนินงานของสถานีวิทยุ มข. ตลอดจนแนะนำขั้นตอนเทคนิควิธีการดำเนินรายการวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมี นายสุริยา ลีพรหมมา ช่างเทคนิค พร้อมด้วย นายปาพจน์ พันตาเอก ช่างเทคนิค ให้ความรู้ในเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์และระบบการกระจายเสียงและนำชมการปฏิบัติงานภายในห้องออกอากาศ


           อาจารย์ โสภณวิชญ์ ผ่องลำเจียก อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ กล่าวว่า รายวิชานี้ต้องการให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ทั้งด้านการเขียนข่าว และงานด้านเทคนิคคือการตัดต่อภาพเสียงเพื่อการผลิตสื่อที่มีประสิทธิภาพ ยังรวมถึงความรู้ในเรื่องของงานกระจายเสียงของสถานีวิทยุและการทำรายการโทรทัศน์ ซึ่งการนำนักศึกษาออกมานอกห้องเรียนเพื่อให้เขาได้เห็นการทำงานจริงของผู้ผลิตสื่อในสถานที่จริงมันจะเป็นประสบการณ์ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและความกระตือรือล้นที่จะเพิ่มพูนต่อยอดความรู้ให้กับตนเอง  ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีสถานีวิทยุที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากมันเพิ่มความสะดวกในการมาเรียนรู้ของนักศึกษา รวมทั้งวิทยากรที่จัดมาให้ความรู้วันนี้ล้วนมีประสบการณ์สามารถทำให้นักศึกษามีความสนใจและยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามอย่างเต็มที่

           สำหรับการเข้าศึกษาเรียนรู้การผลิตสื่อของรายวิชา Television and Broadcasting ยังมีกำหนดการเข้ามาศึกษาด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ อีกครั้งในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องผลิตสื่อโทรทัศน์ KKU Channel  กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว-ภาพ  อุดมชัย สุพรรณวงศ์

Scroll to Top