facebook Thai PBS : อ.ดร.พงษ์ศธร จันทร์ยอย อาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนา AI “เว้าจา” แปลงข้อความเป็น “เสียงพูดอีสาน” ที่แรกของไทย .

สำนักข่าว : facebook: Thai PBS

URL :  https://www.facebook.com/330743535084/posts/10168410512485085/

วันที่เผยแพร่ :  7  มิ.ย.  2566

About The Author

Scroll to Top