CatDumb : มข. พัฒนา AI ‘เว้าจา’ แปลงข้อความเป็น “เสียงอีสาน” ชูความเป็นอีสาน อนุรักษ์ภาษาพื้นถิ่น

สำนักข่าว : catdumb.com

URL :  https://www.catdumb.com/world-news/117072

วันที่เผยแพร่ :  7  มิ.ย.  2566

About The Author

Scroll to Top