กองการต่างประเทศ มข. ร่วมแสดงความยินดี ในงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้ง “15th KKUIC Establishment Day”

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และคณะผู้แทนจากกองการต่างประเทศ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้ง “15th KKUIC Establishment Day” ณ วิทยาลัยนานาชาติ โดยในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ให้เกียรติกล่าวรายงาน และขอบคุณแขกผู้มีเกียรติในงาน และรองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงานและร่วมแสดงความยินดี ร่วมกับ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย คณบดี ผู้แทนจากสถานกงสุลในจังหวัดขอนแก่น และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานภายนอก ที่มาร่วมแสดงความยินดี ในวันนี้

ภายในงาน ได้ร่วมลำลึกถึงความสำคัญของการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ รวมถึงความสำเร็จตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมารวมถึงแนวทางในการมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น มุ่งเน้นการส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) นอกจากนี้ยังมีการจัดงานบายศรีสู่ขวัญ เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ในวิทยาลัยนานาชาติ

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ มข.

Scroll to Top