โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี “ธรรมสัญจร” เดินทางร่วมทำบุญและฟังธรรมเทศนา

เมื่อวันที่ วันที่ 2 มิถุนายน 2566 อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี ดร.วิยะดา ปัญจรัก  รองผู้อำนวยการคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ นางสาวสุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร นางละอองดาว สมดีวีรเดช ผู้อำนวยการกองกฎหมาย พร้อมบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ธรรมสัญจร ภายใต้โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี “ธรรมสัญจร”  โดยได้เดินทางร่วมทำบุญและฟังธรรมเทศนา ณ วัดป่ากิตติญานุสรณ์ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น วัดถ้ำผาเกิ้ง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และวัดมกุฏวิมุตติคีรี (ภูขาด) อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์ปรีดี ผลญาโณ เจ้าอาวาสวัดป่ากิตติญานุสรณ์  พระอาจารย์สุบรรณ สิริธโร เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาเกิ้ง และพระครูวินัยธร เชาวน์พิทย์ สุธีโร เจ้าอาวาสวัดมกุฏวิมุตติคีรี (ภูขาด) เมตตาเทศนาธรรม แนะนำแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา และนำเจริญสมาธิ ถือเป็นสิริมงคลต่อผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง และหลังจากนั้น คณะเดินทางได้ถวายปัจจัยไทยธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

          สำหรับ โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ที่สนใจทั่วไป ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพระ เป็นประจำทุกเดือน ณ บริเวณโถงด้านหน้า อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามกำหนดการและชมภาพการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มข. โดยกดเข้าไปที่ลิงก์ https://www.facebook.com/NATSAMOLKKU

Scroll to Top