มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 66

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายชุมพร  พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองกร ผู้แทนอธิการบดี พร้อมด้วย บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยในช่วงเช้าได้มีการจัดพิธี ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรภาครัฐ เอกชน จิตอาสา และพสกนิกรชาวขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเป็นจำนวนมาก

Scroll to Top