มข.เปิดจุดเช็กอินใหม่สาย Healthy ปรับปรุงระบบจัดการน้ำผิวดิน-เพิ่มพื้นที่สีเขียวสวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการปรับปรุงระบบจัดการน้ำผิวดินอ่างเก็บน้ำ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณโดยรอบให้เป็นพื้นที่ออกกำลังกาย พื้นที่สันทนาการ และพักผ่อนหย่อนใจ ณ สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการปรับปรุงระบบจัดการน้ำผิวดินอ่างเก็บน้ำ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบให้เป็นพื้นที่ออกกำลังกาย พื้นที่สันทนาการ และพักผ่อนหย่อนใจ

กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน การฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ  เพิ่มศักยภาพการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และฝุ่นละอองในอากาศ ประกอบกับเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2567 จึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนาพื้นที่สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7” ขึ้น

ขณะที่ รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุว่า พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ออกกำลังกายแห่งความทรงจำที่ผูกพันมาตั้งแต่อดีต และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7 สอดคล้องกับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live) สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นชุมชนสีเขียว (Green Society) มาอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลรักษาไม้ดั้งเดิมและไม้ที่จำเป็นต่อการอนุรักษ์ไว้

“ผู้ที่ชื่นชอบออกกำลังกายสามารถมาใช้บริการที่สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7 ได้ โดยเฉพาะในช่วงเช้า และช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกดิน โดยหลังจากนี้มหาวิทยาลัยจะมีการพัฒนาภูมิทัศน์และเสริมมาตรการด้านความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อให้ทุกคนออกกำลังกายได้อย่างมีความสุข”

ต่อมา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมกันปลูกกล้าไม้ที่กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมไว้กว่า 1,500 ต้น อาทิ ต้นเสลา ต้นยางนา ต้นมะค่า ต้นพะยูง ต้นตะเคียน ต้นแคนา และต้นประดู่ เพื่อคืนสภาพพื้นที่สีเขียวโดยรอบอ่างเก็บน้ำ

ด้าน รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมรองคณบดี และบุคลากรในคณะเดินทางมาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ พร้อมระบุว่า รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมที่อบอุ่นในวันนี้ ซึ่งการปลูกป่าเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความชุ่มชื่น และเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญงอกงาม เช่นเดียวกับที่เราได้บ่มเพาะนักศึกษาให้กลายเป็นบัณฑิตที่เข้มแข็ง และเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้คนในแต่ละคณะหรือหน่วยงานได้มาสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันผ่านการปลูกต้นมีอีกด้วย

“สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7 จะกลายเป็นสถานที่ออกกำลังกายอีกแห่งหนึ่งของชาวขอนแก่นให้ได้มาเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์อื่น ๆ ทั้งสันทนาการ หรือพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวของต้นไม้ที่เราร่วมปลูกกันในวันนี้”

 

สำหรับพันธุ์ไม้ในผืนป่าด้านหลังหมู่บ้านศูนย์แพทย์ 7 พบว่า สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรังผสมป่าผลัดใบ โดยต้นไม้ที่พบมากที่สุด ได้แก่ ต้นแดง ต้นเต็ง ต้นพันชาด และพบว่ามีต้นไม้ยืนต้นตายจำนวนหนึ่ง

ทั้งนี้ ในอนาคตมหาวิทยาลัยจึงมีแผนและนโยบายที่จะคืนพื้นที่สภาพป่าโดยรอบอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7 ให้เป็นพื้นที่ป่าดั้งเดิม ที่เป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ และบริหารจัดการระบบนิเวศป่าไม้ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ยั่งยืนต่อไป

ข่าว : ผานิต ฆาตนาค นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ภาพ : นายธราดล ณ จำปาศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

KKU opens a new healthy check-in point with already-improved surface water management system and added green zone at Medical Center 7 Park and Reservoir

https://www.kku.ac.th/16443

Scroll to Top