ชื่นชม ศิษย์เก่า COLA KKU รับโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ/วิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565”

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมชื่นชมและยินดีกับศิษย์เก่า COLA KKU นายตี โพธิสาร ศิษย์เก่าวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กระสังข์ เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ในโอกาสได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ/วิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565”
.
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ศิษย์เก่าระดับปริญญาโทของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นายตี  โพธิสาร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กระสังข์ เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  ได้เข้ารับโล่รางวัล ใน “พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มข.ประจำคณะ/วิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2565” ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ จ.ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติทุกท่านในครั้งนี้
พร้อมนี้ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดย รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดี  นายเฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าร่วมแสดงความชื่นชมและยินดีกับศิษย์เก่า นายตี โพธิสาร ที่เดินทางมารับรางวัลพร้อมครอบครัว ในพิธีดังกล่าวด้วย
We groom future public service leaders!
Scroll to Top