ทีมลมกรด มข. สุดแกร่ง คว้า 4 ทอง 5 เงิน 4 ทองแดง กีฬาบุคลากรฯ ครั้งที่39 The Happiness Games

การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 The Happiness games ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นการชิงชัยเหรียญรางวัลในวันที่ 26 พ.ค. 2566 โดยทีมลมกรด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้า 4 เหรียญทอง , 5เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง ประกอบด้วย

🥇 4 เหรียญทอง ได้จาก

วิ่ง 800 เมตร หญิง รุ่นอายุ 45-49 ปี คุณกมลทิพย์ เบ้าหนองบัว

วิ่ง 3,000 เมตร หญิง รุ่นอายุ 45-49 ปี คุณกมลทิพย์ เบ้าหนองบัว

เดิน 3,000 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี คุณธนาคม ท้าวอนนท์

วิ่ง 200 เมตร หญิง รุ่นอายุ 50-54 ปี คุณปณิชา ตระกาลไทย

🥈 5 เหรียญเงิน ได้จาก

วิ่ง 800 เมตร หญิง รุ่นอายุ 30-34 ปี คุณเกวลิน ชนะทรัพย์เจริญ

วิ่ง 800 เมตร ชาย รุ่นอายุ 40-44 ปี คุณพละเดฑ นารัตน์โท

วิ่ง 3,000 เมตร หญิง รุ่นอายุ 30-34 ปี คุณเกวลิน ชนะทรัพย์เจริญ

วิ่ง 800 เมตร หญิงรุ่นอายุ 50-54 ปี คุณปณิชา ตระกาลไทย

วิ่ง 200 เมตร หญิงรุ่นอายุ 50-54 ปี คุณชญาภา ศิริกรโภคกุล

🥉 4 เหรียญทองแดง

วิ่ง 800 เมตร หญิง รุ่นอายุ 45-49 ปี คุณสมฤดี ศรีมาตรภิรมย์

วิ่ง 800 เมตร ชาย รุ่นอายุ 40-44 ปี คุณสมพงษ์ พวงสด

พุ่งแหลน ชาย รุ่นอายุ ไม่เกิน 29 ปี คุณนรินทร์ ชูตระกูล

เดิน 3,000 เมตร ชาย รุ่นอายุ 55 ปีขึ้นไป คุณประเสริฐ ทุมมา

Scroll to Top