นศ. KKBS กวาดรางวัลเวทีสตาร์ตอัพ Hackathon Challenge 2023

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาตัวแทนคณะฯ ภายใต้ชื่อทีม “Shark Carry” ในการคว้ารางวัลอันดับที่ 1 รางวัล 30,000 บาท และทีม “บาร์บีก้อนวัลเล่ย์” ที่คว้ารางวัลอันดับที่ 2 รางวัล 20,000 บาท จากการแข่งขันโครงการ Unleashing Start up Potential : Hackathon Challenge 2023 ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม ระดมไอเดียเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ ภายใต้การแข่งขันที่มีข้อจำกัดของเวลาและทรัพยากรที่กำหนดให้ ในหัวข้อ Revolutionizing Living Spaces with IoT and AI โดยการแข่งขันมีการจัดรวมทีมบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อที่จะพัฒนาทักษะรอบด้านในการเรียนรู้แบบรู้ลึก และรู้กว้าง เพื่อสร้างสรรค์และต่อยอดไอเดียธุรกิจแบบครบเครื่อง สู่การเป็นสตาร์ทอัพในยุคดิจิทัล และทีมผู้ชนะจะได้มีโอกาสในการนำผลงานไปต่อยอดธุรกิจจนเกิดเป็นสตาร์ทอัพต่อไป ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ผลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม Shark Carry ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท
สมาชิก : นายวิศรุต ฮางลี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
นายสหรัถ วรรณะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
นายแทนไทย จิตต์ประทุม นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายกฤตภัค ศรีแก้ว นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวศศิธร ก้อนทอง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม บาร์บีก้อนวัลเล่ย์ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
สมาชิก : นางสาวพิชชากรณ์ โทวรรณา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
นายศิรชัช บุญออน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
นายพลภณ สุนทรภาส นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายนันทวัฒน์ โคตรสีหา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายภูวรินทร์ พรมโคตร นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ภาพ

KKBS students grab prizes from Hackathon Challenge 2023

https://www.kku.ac.th/16235

Scroll to Top