กองการต่างประเทศ มข. จัดโครงการ “Cultural Trip 2023”

กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษานานาชาติ (Cultural Trip 2023) มีนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก จากคณะต่างๆ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน จาก 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา พม่า จีน เนปาล อิตาลี และคิริบาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หพุวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษานานาชาติโดยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 มีนักศึกษาต่างชาติ และบุคลากร กองการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเรียนรู้วัฒนธรรมและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาไทย ณ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตนองคาย ในหัวข้อ “Life and Experience at University” ซึ่งได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ และทำกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายด้วยการแข่งขันกีฬาสร้างความประทับใจและสร้างมิตรภาพที่ดีร่วมกัน

อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ในระหว่างวันที่ วันที่ 25-26 มีนาคม 2566 ณ ต.อ้อมกอ อ.ดงดารา จ.อุดรธานี ภายใต้หัวข้อ “Local culture : Spirit Way of life” เพื่อเปิดประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบวีถีชุมชนของภาคอิสาน ซึ่งเป็นกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านผ่านการบรรยายและสาธิตการทอผ้าและทอเสื่อด้วยอุปกรณ์แบบพื้นบ้าน สาธิตการอาบน้ำควาย การทำตุงใยแมงมุม และการนั่งเกวียน รอบบริเวณโฮมสเตย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก และกิจกรรมสุดท้าย คือกิจกรรมสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนมุมมอง และสรุปผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นักศึกษาต่างชาติ เผยว่า ตนและเพื่อนๆ รู้สึกประทับใจ และคิดว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ช่วยเปิดประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังได้สร้างสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการใช้ชีวิต และการเรียน สุดท้ายนี้ นักศึกษาอยากขอขอบคุณ กองการต่างประเทศ มข. ตลอดจนผู้จัดงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่สร้างสรรค์กิจกรรมสนุกสนาน และเป็นประโยชน์ให้แก่พวกเรา และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กองการต่างประเทศ มข.จะจัดกิจกรรม Cultural trip เช่นนี้อีกในอนาคต

ข่าว: สิรินญา สิทธิมงคล นักวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ
ภาพ: Thai Tranh Ngoc นักศึกษาอาสาสมัครช่วยงานกิจกรรม, สาขิน ขาวไชยมหา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการต่างประเทศ

International Affairs Division holds the “Cultural Trip 2023”

https://www.kku.ac.th/16179

 

 

 

Scroll to Top