นักศึกษาปี 4 สาขาการตลาดระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มข. ร่วมกับ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี จัดการวิ่งเพื่อการกุศล “KKUIC The Insider 9 : Music Run Funtiverse” ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์ความหลากหลาย เชื่อมต่อกันได้ด้วยเสียงเพลง”

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-20.00 น. ณ บึงศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี จัดกิจกรรมการวิ่งเพื่อการกุศล “KKUIC The Insider 9 : Music Run Funtiverse” ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์ความหลากหลาย เชื่อมต่อกันได้ด้วยเสียงเพลง” นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และคณาจารย์จากหลักบริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“KKUIC The Insider” เป็นกิจกรรมที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา Seminar in International Marketing ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำเอาความรู้และความสามารถจากการศึกษาตลอด 4 ปี มาปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างการทำงาน ฝึกประสบการณ์ และการสร้างโอกาสเรียนรู้ที่ดีในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการทำงานเพื่อสังคม ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 แล้ว

ในปีนี้ นักศึกษาได้เลือกจัดกิจกรรมการวิ่งเพื่อการกุศล “KKUIC The Insider 9 : Music Run Funtiverse” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และเผยแพร่ภัยร้ายของโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคอีสาน ทางคณะผู้จัดงาน KKUIC The Insider 9 จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อมอบโอกาสช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี

“KKUIC The Insider 9 : Music Run Funtiverse” เป็นกิจกรรมการวิ่งมาราธอนเพื่อการกุศลระยะ Fun run ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ Mini marathon ระยะทาง 9 กิโลเมตร รูปแบบของกิจกรรมเป็นการวิ่งดนตรีในยามค่ำคืนที่มีแสง สี และเสียงเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ โดยเริ่มวิ่งจากลานอเนกประสงค์ข้างบึงศรีฐาน ตลอดเส้นทางการวิ่งจะมีเวทีดนตรีแต่ละประเภท ทั้ง ดนตรีหมอลำ ดนตรีป๊อป ดนตรี EDM นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พบกับความสนุกจากคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังอย่างวง Safe Planet และร่วมสนุกกับ Night Market ในยามค่ำคืน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,600 ท่าน

และเมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ได้มีการจัดงานแถลงข่าวมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ในโครงการ KKUIC The Insider 9 “Music Run Funtiverse” โดยมี ผศ.ดร.วุทิวัชฒ์ จิตจักร รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม เลขาธิการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี อาจารย์ลักคณา เฮ้งบริบูรณ์ อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาการสัมมนาทางการตลาดระหว่างประเทศ และนายเกียรติกูล คูชัมภู ประธานโครงการฯ ร่วมงานแถลงข่าว ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยอาจารย์ลักคณา เฮ้งบริบูรณ์ อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา กล่าวว่า นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาดระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ ได้ร่วมมือกันด้วยความสามัคคี และมีความตั้งใจในการจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลา 4 เดือน นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จากการจัดกิจกรรม การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รวมถึงการได้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นองค์กร อย่างไรก็ตาม กิจกรรม KKUIC The Insider 9 “Music Run Funtiverse” ในครั้งนี้ ได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดี ผู้คนให้ความสนใจอย่างมาก ดังนั้น งานครั้งนี้จะประสบความสำเร็จไปไม่ได้ หากไม่มีผู้เข้าร่วมสมัคร ผู้สนับสนุน และทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของโครงการนี้

ผศ. ดร. วุทิวัชฒ์ จิตจักร รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการกลับมาที่ดีของ KKUIC The Insider จากการฟื้นฟูของสถานการณ์โควิด ทางวิทยาลัยฯ เล็งเห็นว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนนั้นไม่เพียงพอสำหรับการทำงานเป็นทีม วิทยาลัยฯ จึงได้สนับสนุนการนำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง และทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม วิทยาลัยฯ หวังว่าทุกท่านจะสนับสนุนโครงการ KKUIC The Insider ต่อไป

รศ. ดร. วัชรินทร์ ลอยลม เลขาธิการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี กล่าวว่า การได้ทำงานในครั้งนี้ ถือว่าเป็นจุดต่อยอดที่ดีในอนาคต สำหรับการฝึกฝนขัดเกลาความรู้และความสามารถในการบริหารงาน และในตลอดระยะเวลาการทำงาน ทางมูลนิธิเองก็ได้เฝ้าดูการทำงานของคณะผู้จัดงาน และได้มองเห็นความตั้งใจ ความทุ่มเท รวมถึงการส่งต่อความรัก ความหวังดี ต่อผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีทุกคน นอกจากนี้ ยังเป็นการเผยแพร่เกี่ยวกับภัยอันตรายของโรคมะเร็งท่อน้ำดีต่อสังคม ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ตระหนักถึงภัยใกล้ตัวนี้

นายเกียรติกูล คูชัมภู ประธานโครงการ KKUIC The Insider ครั้งที่ 9 กล่าวว่า การที่งานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาก ถือว่าเป็นความสำเร็จของพวกเรา หลังจากนี้ จะคอยดูความสำเร็จของเพื่อนๆ ทุกคน หยาดเหงื่อและน้ำตาในการทำกิจกรรมนี้ สอนให้ทุกคนได้เรียนรู้ในการทำงานร่วมกัน การอยู่ร่วมกัน การเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการทำงานในอนาคต ทั้งนี้ ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ นพ. ณรงค์ ขันตีแก้ว ที่ได้ก่อตั้งมูลนิธิขึ้นมา เพื่อลดอัตราการสูญเสียในแต่ละครัวเรือน และนั่นเป็นจุดประสงค์หลักของโครงการของเรา เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง

สุดท้ายนี้กิจกรรมในครั้งนี้ ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมจัดงานและจะส่งมอบโอกาสดีๆในโอกาสถัดไป

สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมดีๆ แบบนี้จาก KKUIC The Insider ในปีถัดไป สามารถติดตามความเคลื่อนไหวที่ Facebook Fanpage: KKUIC The Insider หรือทุกช่องทางของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Website: www.ic.kku.ac.th
Facebook: Khon Kaen University – International College (KKUIC)
Instagram: kkuic_official
LinkedIn: Khon Kaen University International College

Scroll to Top