คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ประธานคณะทำงานการจัดการความปลอดภัย กล่าวรายงานการจัดโครงการ

จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง ความปลอดภัยเบื้องต้นในการทำงานในห้องปฏิบัติการ และสาธิตการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล การจัดการของเสียของคณะเภสัชศาสตร์ โดยการบรรยายแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า และช่วงบ่าย พร้อมทดสอบความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยมีนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา นักวิจัย และผู้ช่วยวิจัยเข้ารับการอบรม จำนวนมาก

.

Scroll to Top