เติมใจ สานสายใย ชาวมอดินแดง ชมรมศิษย์เก่า มข. จ.มหาสารคาม

          ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดงานพบปะสังสรรค์ในชื่องาน “เติมใจ สานสายใย ชาวมอดินแดง” ณ ลานข้างสระน้ำ โรงแรมเอสตะวัน อ.เมือง จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นำโดย นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ที่ปรึกษาชมรม ฯ (มข. 17) ผศ.ดร.ลัดดา แสนสีหา ประธานชมรมฯ (มข. 16) โอกาสนี้ รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ผศ.ดร.ลัดดา แสนสีหา
ประธานชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดมหาสารคาม

          กล่าวต้อนรับศิษย์เก่าที่มาร่วมงานทุกท่านและได้เล่าความเป็นมาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้หลังจากเว้นว่างมานานนับ 3 ปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ถึงแม้ว่าการมาร่วมกิจกรรมมีผู้มาร่วมไม่มากมาย แต่อย่างน้อยให้เราพี่น้องชาวเลือดสีอิฐได้รู้จักกัน มีเครือข่ายช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน สานสัมพันธ์กัน รู้จักกัน และบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

              นายมรกต พิธะรัตน์
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

          กล่าวชื่นชมพี่น้องชาวมหาสารคามที่สามารถรวมพลังพี่น้องสีอิฐชาวมหาสารคามในครั้งนี้ เพราะเราได้ห่างหายการพบปะสังสรรค์กันมานานแล้ว ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ออกมาร่วมงานหลังจากสถานการณ์ของโรคแพร่ระบาดที่ดีขึ้น พร้อมด้วยกล่าวถึงรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ของสมาคมที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ 1. ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  2. การช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้องศิษย์เก่าที่ประสบปัญหาต่าง ๆ 3. เป็นตัวกลางในการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ของศิษย์เก่า 4. การรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยเหลือสังคม โดยกิจกรรมเหล่านี้เกิดจากแรงและพลังของพี่น้อง มข. เรา หลังจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมและเราพร้อมจะพลักดัน สนับสนุน กิจกรรมของศิษย์เก่าเสมอ

นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 17 แพทย์ขอนแก่น รุ่น 8 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ. มหาสารคาม เขต 1

          กล่าวแสดงความดีใจที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมกล่าวถึงเรื่องราวเมื่อยังศึกษาที่มหาวิทยาลัย ว่า “ผมมีความโชคดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เรียนแพทย์ มข. เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ในตอนนั้น มข. เรา สร้างให้เรานั้นสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ช่วยตนเอง อดทนและสู้มาตลอด เราได้ใช้ความผูกพันกันระหว่างเพื่อน พี่น้อง ครู อาจารย์ ที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตลอดเวลานั้น ทำให้เราได้รับความเสียสละ ความเป็นผู้นำ มาพัฒนาสังคมและภาคอีสานของเรา จนปัจจุบันนี้ภาคอีสานของเรานั้นพัฒนาอย่างมากเพราะ มข. ของเราเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนในทุกพื้นที่ และผมเชื่อมั่นว่า มข. ของเราจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคน เพื่อไปสร้างชาติ”

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          กล่าวเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจะจัดขึ้นในวาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่จะจัดกิจกรรมภายใต้วาระครอบรอบ 60 ปี มข. และเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมการวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ซึ่งในปีหน้าจะจัดให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น ให้เข้ากับวาระครบรอบ 60 ปี มข. และทิ้งท้ายด้วยการเชิญชวนศิษย์เก่าไปเยี่ยมชม มข. ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมด้วยการเปลี่ยนแปลงของ มข. ในปัจจุบัน

          การจัดกิจกรรม “เติมใจ สานสายใย ชาวมอดินแดง” ของชมรมศิษย์เก่า มข. จ.มหาสารคาม ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการมาแล้วเป็นครั้งที่ 2 หลังจากได้ก่อตั้งชมรมฯ เมื่อปี 2561 โดยชมรมฯ ต้องการที่จะให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า สนับสนุน ส่งเสริม สร้างกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ พร้อมกับสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยบรรยากาศในการจัดงานครั้งนี้มีความอบอุ่นและเป็นกันเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ซุ้มถ่ายภาพบุคคล การแสดงฟ้อนรำของนักเรียน การเล่นกิจกรรมรับของรางวัล บริจาคธารน้ำใจจากผู้มาร่วมงาน และการร้องเพลงบูมมหาวิทยาลัย ขวัญมอดินแดง นับเป็นบรรยากาศของการจัดงานที่ได้เห็นถึงความเป็นพี่น้อง ของชาวศิษย์เก่ามอดินแดงได้เป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว :: ปรีดี ศรีตระกูล

Scroll to Top