มข. เปิดบ้านจัด KKU Virtual Open House 2023 นำเสนอหลักสูตรที่รับนักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม KKU Virtual Open House 2023  เพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งมีหลักสูตรที่รับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามากกว่า 80 หลักสูตร และมีทุนการศึกษาทั้งแบบ Full Scholarship และ Partial Scholarship กว่า 80 ทุนการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงาน

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ASEAN Countries ภายในงานมีการจัด Breakout Room Session จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1: Sciences and Technology / Health Sciences  กลุ่มที่ 2: Social Sciences and Interdisciplinary Programs  เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถชักถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ทุนการศึกษา การวิจัย  และการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดกับคณาจารย์และผู้แทนจากคณะต่างๆ

นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม กล่าวว่า  “KKU Virtual Open House เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมให้ข้อมูลมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ และให้คำแนะนำการศึกษาได้เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดกิจกรรมเช่นนี้อีกต่อไปในอนาคต”

สำหรับกิจกรรมในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 266 กลุ่มประเทศจีน โดยมี Dr. Chuanchen Bi อาจารย์จากวิทยาลัยบัณฑิตการจัดการ ดำเนินรายการเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้นักศึกษาจีนสามารถเข้าถึงข้อมูลการศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีนักศึกษาช่วยงานจากคณะมนุษยศาสตร์ฯ วิชาเอกภาษาจีน มาช่วยในการตอบ Chat box ภาษาจีน โดยตลอดเวลา 3 ชั่วโมง ของการจัดกิจกรรมนักศึกษาจีน ได้สอบถามข้อมูลหลักสูตรการศึกษา และขั้นตอนการสมัคร

โครงการ KKU Active Recruitment ยังคงเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://activerecruit.kku.ac.th/

ข่าว: จริยา สงวนรัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์

ข่าว: จริยา สงวนรัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top