คณะเภสัชศาสตร์ มข. ประชุมร่วมกับ ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข นำโดย ภก.พรพิทักษ์ กอมสิน ประธานชมรมฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความร่วมมืองานด้านเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชนกับหลักสูตรการผลิตบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ณ ห้องประดับคชรัตน์ ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.

Scroll to Top