พลัง Soft Power นศ.สถาปัตย์ มข. ร่วมสร้างสรรค์ ไอเดีย ออกแบบ LOGO และ ลวดลาย Pattern ในงาน “เฉียงเหนือเฟส”

ความภาคภูมิใจของนักศึกษาปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้รับเกียรติให้เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานตกแต่งภายใน เทศกาลดนตรี “เฉียงเหนือเฟส” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมพาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา  ครั้งนี้จากการทางผู้จัดงานเทศกาลดนตรี Chang Music Connection presents  “เฉียงเหนือเฟส” และทีมผู้จัดทุกทีมที่อยู่ ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสวยงามของวิถีทางวัฒนธรรมของชาวอีสานแล้ว จึงได้เชิญชวนนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ สะท้อนวิถีวัฒนธรรมความเป็นอีสาน  ร่วมกันออกแบบ LOGO และ ลวดลาย Pattern ตกแต่งภายในเทศกาลดนตรี “เฉียงเหนือเฟส โดยมี ผศ.ดร. ขาม จาตุรงคกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเป็นผู้คอยควบคุมดูแลการออกแบบและการปฏิบัติงาน ซึ่งทางนักศึกษาได้ร่วมส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เฉียงเหนือเฟส และ ธง ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 18 คน ได้รับเกียรติบัตร และบัตรเข้าร่วมงานเทศกาลดนตรี  “เฉียงเหนือเฟส”  พร้อมทั้งโอกาสที่ได้ร่วมงานกับดีไซน์เนอร์ระดับประเทศอีกด้วย

 

รายชื่อนักศึกษาที่ร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์ และ ธง

ลวดลายบนโลโก้ (สระ เ) ผลงานการออกแบบโดย นางสาวโชติกา เนตรทองหลาง

ลวดลายบนโลโก้ (ตัวอักษร ฉ) ผลงานการออกแบบโดย นางสาวสิริกานดา ปาปะโม

ลวดลายบนโลโก้ (สระ อี) ผลงานการออกแบบโดย นางสาวอรัชณีกร บุญวิเศษ

ลวดลายบนโลโก้ (ตัวอักษร ย) ผลงานการออกแบบโดย นางสาวรินรดา บุตรปาน

ลวดลายบนโลโก้ (ตัวอักษร ง) ผลงานการออกแบบโดย นายพิชเญศ บริบูรณ์

ลวดลายบนโลโก้ (สระ เอ) ผลงานการออกแบบโดย นายสุธี ไกยฝ้าย

ลวดลายบนโลโก้ (ตัวอักษร ห) ผลงานการออกแบบโดย นายธีระพล คลังตระกูล

ลวดลายบนโลโก้ (ตัวอักษร น) ผลงานการออกแบบโดย นายทวีรัตน์ พรมตา

ลวดลายบนโลโก้ (สระ อือ) ผลงานการออกแบบโดย นางสาวปิยฉัตร เขียวมะหา

ลวดลายบนโลโก้ (ตัวอักษร อ) ผลงานการออกแบบโดย นายฐนกร ศรกล้า

ลวดลายบนธง ผลงานการออกแบบโดย

นางสาวปิยฉัตร เขียวมะหา

นายสุธี ไกยฝ้าย

นายฐนกร ศรกล้า

นางสาวกรองกาญจน์ คงกุทอง

นายจักรพรรณ จำปาแดง

นางสาวณัทภัค ลีประโคน

นางสาวพิยดา อ่ำจิ๋ว

นางสาวอัปสรสวรรค์ วรรณวัฒน์

นายภูวิศ ด่านจิตร์ตรง

 

ข้อมูล : GMM GRAMMY และ ผศ.ดร. ขาม จาตุรงคกุล

ภาพประกอบ : GMM GRAMMY

เรียบเรียงและข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top