คณะวิทยาศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีโปรเฟสเซอร์จาก University of Missouri, Columbia, USA เป็นวิทยากร

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดการบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา กว่า 30 คน ในหัวข้อ “If You Can’t Beat’em, Then Eat’em!: Management of invasive alien species (the Asian Carp) in the Mississippi River Basin, USA” มี  รศ.ดร.อัจฉราภรณ์  ภักดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นผู้ประสานงาน   โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก Dr. Mark Morgan จาก University of Missouri, Columbia, USA เป็นวิทยากร  ณ ห้อง 8103 8104 อาคาร SC.08

โดยได้บรรยายบทเรียนจากงานวิจัยสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์รุกรานต่างถิ่น หนึ่งในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญที่สุด โดยนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

Scroll to Top