มข.ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน รร.ไพศาลพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมคณะ/สาขาวิชามหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2566) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนไพศาลพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมคณะ สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมต้อนรับ ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภายในงาน ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางหทัยรัตน์  บุณยรัตพันธุ์ เงินทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ น.ส.จุติธิดา แสงมณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมให้ข้อมูลการรับเข้าศึกษา และข้อมูลการแนะแนวการศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น แก่น้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 234 คน

จากนั้น จะเป็นการรับฟังบรรยายการรับเข้าศึกษาต่อ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเยี่ยมชมสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนที่เข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย

Scroll to Top