สถาบันภาษาเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ KHON KAEN INTERNATIONAL MARATHON 2023

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 02.00 น. สถาบันภาษา นำโดย รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยอาจารย์ และบุคลากร ร่วมกับฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ    ได้ร่วมดำเนินงานคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการงาน Khon Kaen International Marathon 2023 โดยในปีนี้สถาบันภาษาได้ร่วมดำเนินงานคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการด้านพิธีกรภาษาต่างประเทศในพิธีปล่อยตัวนักวิ่งและพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสำหรับนักวิ่งประเภทต่าง ๆ และดูแลการลงทะเบียนรับรองแขกผู้มีเกียรติภายในจังหวัดและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานมอบรางวัล และการลงทะเบียนนักกีฬาที่จะเข้ารับรางวัลรวมถึงการจัดลำดับการขึ้นรับรางวัลประเภทต่าง ๆ โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะของนักวิ่ง   ที่เข้ามารับรางวัลซึ่งเป็นภาพบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจ โดยการจัดงาน Khon Kaen International Marathon 2023 ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี จึงทำให้การจัดงานสำเร็จเรียบร้อยทุกประการ

Scroll to Top