thailandplus : วช.ดึงนวัตกรไทยรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี2566” เผยเส้นทางสู่นักวิจัยในเวทีระดับโลก

สำนักข่าว : thailandplus.tv

URL :  https://www.thailandplus.tv/archives/667005

วันที่เผยแพร่ :  5  ก.พ.  2566

About The Author

Scroll to Top