OAS KKU ปั้นนักขายวัยเก๋า Upskill ผู้สูงอายุ สู่นักขายในตลาดออนไลน์

OAS KKU ปั้นนักขายวัยเก๋า Upskill ผู้สูงอายุ สู่นักขายในตลาดออนไลน์

​        สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ เทศบาลเมืองศิลา จัด โครงการสมาร์ท (Smart) คลังปราชญ์สูงวัยสร้างรายได้ในวัยเกษียณเทศบาลเมืองศิลา กิจกรรม : ส่งเสริมการขายด้วยตลาด Online และเทคนิคการนำเสนอขายในตลาด Off line ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลา  เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองศิลา และสมาชิกจากศิลาโฮมสเตย์ ในวันที่ 27 มกราคม  – 1 กุมภาพันธ์ 2566

​        รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวว่า ในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ซื้อขายแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทำให้รูปแบบของการขายสินค้าในปัจจุบันต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทันกับโลกในยุคดิจิทัล เทศบาลเมืองศิลา และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันนำเอาองค์ความมาร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมให้กับชุมชนไม่ว่าจะในเรื่องของการสร้างรายได้ในด้านท่องเที่ยวภายในชุมชน จัดตั้งกลุ่ม ศิลาโฮมสเตย์และการพัฒนาอาชีพให้กับนักเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองศิลา ซึ่งการเรียนรู้ในวันนี้เป็นการเติมเต็มความรู้ในเรื่องของการตลาด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกทักษะเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าของตนเองและของชุมชน สร้างรายได้นอกเหนือจากช่องทางปกติที่ทำกันอยู่

โดยโครงการนี้มีกิจกรรมแบ่งเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน ซึ่งแบ่งตามความถนัดของผู้เรียน ดังนี้

รูปแบบที่ 1 มีการจัดการฝึกปฏิบัติด้านตลาด Off Line โดยฝึกการจัดหน้าร้านในบูธสินค้าของดีเมืองศิลา การนำเสนอขายที่มีหน้าร้านจริง ผู้ขายพูดโต้ตอบแบบ Face to Face เพื่อฝึกประสบการณ์ตรง ณ งานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 ภายในอาคารจตุรมุข โดยมีผู้สูงอายุผู้เข้าร่วมกว่า 60 ราย

        รูปแบบที่ 2 กิจกรรมช่วงเช้าเป็นการฝึกปฏิบัติการนำเสนอขาย Online Marketing ทำอย่างไรให้ได้ผลในช่องทางๆต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook และ TikTok พร้อมด้วยแนวทางการเขียน Content ในการขายสินค้า โดยนายชญานนท์  แก้วโทน ครีเอเตอร์ดิจิทัล และในช่วงบ่าย เป็นเทคนิคการไลฟ์สดอย่างไรให้ยอดพุ่ง โดยนางสาวชญาณ์นันท์ นาวากิจไพศาล เพจ Jane celebstyle โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมรฝึก Live สด ขายสินค้าจริง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน

     นางสาวพิมพ์ภัทรา  สุพรธนินวงษ์ รอง ผอ.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลศิลา ได้กล่าวถึงการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ปกติตนเองเคยศึกษาหาความรู้ในการขายแบบออนไลน์ ซึ่งได้ความรู้บ้างไม่ได้ความรู้บ้าง ต่างจากครั้งนี้ที่เราได้เรียนแบบใกล้ชิด ทำให้เราได้มีโอกาสได้ทดลองและสัมผัสประสบการณ์จริง เข้าใจในกระบวนการและเทคนิคในการ Live สดขายสินค้ามากยิ่งขึ้น และทำให้เกิดกำลังใจและแรงผลักดันให้ทางกลุ่มของเราได้นำไปต่อยอดร่วมกับชุมขนต่อไป

Scroll to Top