บรรยากาศอบอุ่น ชื่นมื่น! กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดพร้อมส่งมอบความสุข จากมข.สู่เครือข่ายสื่อมวลชนส่วนท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์พร้อมส่งมอบความสุขให้สื่อมวลชนส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ ข่าวสาร งานวิจัย และผลงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่สาธารณชน พร้อมเป็นการสร้างความเข้าใจ ส่งเสริม และสร้างกำลังใจ ให้สื่อมวลชน

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งมอบความสุขเครือข่ายสื่อมวลชนส่วนท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งมอบความสุขเครือข่ายสื่อมวลชนส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 18.30 – 21.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์พร้อมส่งมอบความสุขให้สื่อมวลชนส่วนท้องถิ่น ในโครงการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งมอบความสุขเครือข่ายสื่อมวลชนส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ณ คุ้มสีฐาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประกอบไปด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ผศ.ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  คุณสุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคุณชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ร่วมให้การต้อนรับสื่อมวลชนสาขาต่าง ๆ ทั้งสื่อมวลชนด้านโทรทัศน์ สื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียง สื่อมวลชนด้านหนังสือพิมพ์ และ สื่อออนไลน์ ที่ลงทะเบียนเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

     โดยช่วงพิธีการเริ่มต้นจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน พร้อมกล่าวเปิดงาน ว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ร่วมนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีข่าวสารเกิดขึ้นมากมาย เราได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนที่เข้ามาทำข่าวเผยแพร่ออกไปสู่ประชาชนเป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยเองก็ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว เนื่องจากหลายครั้ง มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ออกไป แต่ก็ได้รับโอกาสในการได้อธิบายหรือแสดงข้อเท็จจริงของมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางสื่อของพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่าน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแก่สังคม  ที่ผ่านมาถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้เราต้องเว้นระยะห่างทางสังคม แต่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้รับโอกาสในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางสื่อของพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านสู่สาธารณชนด้วยดีตลอดมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้กำหนดจัดงานขอบคุณสื่อมวลชนขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและเสริมสร้างสัมพันธ์อันดี ขอให้สื่อมวลชนทุกท่านรับความสุขกับงานในวันนี้”
 
พร้อมกันนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้ถือโอกาสนี้อวยพรปีใหม่สื่อมวลชนด้วย

คุณเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น
คุณเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น

     หลังจากนั้น คุณเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวแสดงความรู้สึกระหว่างสื่อมวลชนที่มีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า ได้มองเห็นบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นแหล่งข่าวที่สำคัญ  มหาวิทยาลัยขอนแก่นถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศและเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาค มีบุคลากร นักวิชาการ ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นทรัพยากรบุคคลที่ที่มีความเก่งรวมอยู่ที่นี่ มีงานวิจัยที่เป็นภูมิปัญญาจากมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะทุนทางวัฒนธรรมถือเป็นความภาคภูมิใจของเรา แต่ปัจจุบันสถานการณ์ Disruption Technology จากแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบหนักต่อวงการสื่อสารมวลชน นอกจากนั้นยังมีวิกฤตด้านเศรษฐกิจที่สื่ออยู่ในภาวะลำบาก วิกฤตจริยธรรมจรรยาบรรณ วิกฤตด้านความน่าเชื่อถือของสื่อ ในขณะที่สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นเอง ก็ทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ให้กับจังหวัด ภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดขอนแก่น ส่วนมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองมีเรื่องราวดี ๆ มากมาย คงจะได้มีโอกาสมาหาจุดเชื่อมในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารดี ๆ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยแพร่สู่ประชาชน ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น พี่น้องสื่อมวลชนขอนแก่นที่มาร่วมงานในวันนี้ ทำให้มองเห็นว่าสื่อมวลชนขอนแก่นมีความเหนียวแน่นและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป…นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นกล่าว ภายหลังพิธีการเสร็จสิ้น เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นได้มีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมกับการมอบของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้กับสื่อมวลชนผู้โชคดีด้วย ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ชื่นมื่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ทั้งนี้ สื่อมวลชนถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ผลงานความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรออกสู่สาธารณชน โดยผ่านช่องทางการสื่อสาร ที่สื่อมวลชนสาขาต่าง ๆ ดูแลรับผิดชอบ อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสื่อมวลชน การจัดกิจกรรมในโครงการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งมอบความสุขเครือข่ายสื่อมวลชนส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ในวันที่ 23 มกราคม 2566 ณ คุ้มสีฐาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งนี้ จึงมีความสำคัญและจำเป็น เพื่อตอบสนองนโยบายประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ ข่าวสาร งานวิจัย และผลงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสื่อมวลชน และ เป็นการสร้างความเข้าใจ ส่งเสริม และสร้างกำลังใจ ให้สื่อมวลชนที่เป็นเครือข่ายการประสานงาน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

ผศ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ผศ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
คุณชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
คุณชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

ภาพ : ณัฐวุฒิ  จารุวงศ์ / อรรถพล  ฮามพงษ์

 

Scroll to Top