เสียงสะท้อนจาก ครู นักเรียน ที่ร่วมกันตบเท้าสานฝันเพิ่มเติมประสบการณ์ด้านการศึกษาต่อ ในตลาดนัดหลักสูตรฯ ครั้งที่ 25 และ KKU POEN HOUSE 2023 จากโรงเรียนทั่วภาคอีสานร่วม 5 หมื่นคน จนแน่นศูนย์ประชุม ฯ

นักเรียนจากโรงเรียนทั่วภาคอีสานร่วม 5 หมื่นคน ตบเท้าสานฝันเพิ่มเติมประสบการณ์ด้านการศึกษาต่อ ในนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรฯ ครั้งที่ 25 และ KKU POEN HOUSE 2023 จนแน่นศูนย์ประชุม ฯ พร้อมเสียงสะท้อนของครู นักเรียน ผู้ร่วมจัดกิจกรรม ในการจัดงานครั้งนี้

 

     

     จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 และ KKU OPEN HOUSE 2023 ขึ้น ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 – วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 08.45 น. โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ กล่าวรายงาน
บรรยากาศภายในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรฯ

     นอกจากจะมีการจัดแสดงบนเวที การดำเนินกิจกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ามาร่วมงาน รวมทั้งมีกิจกรรม ถาม-ตอบ มอบรางวัล และแนะแนวทางในการศึกษาต่อ บนเวทีกลางจนถึงช่วงปิดงาน ทั้งสองวันแล้ว ยังมีการบรรยายให้ความรู้ทางด้านการศึกษาด้วย โดยเฉพาะการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Digital Transcript กับโอกาสในการประกอบอาชีพ” โดย ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ DGA และ EDTA นำร่องใช้ “Digital Transcript” เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย ช่วยให้ผู้รับบริการได้รับเอกสาร Digital Transcritpt อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นมาตรฐานสากล และการบรรยายเรื่อง “เลือกคณะ เลือกชีวิต: เลือกคณะอย่างไรไม่ให้เสียเวลา” โดย ผศ.อนุชา โสมาบุตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความสนใจจากครู นักเรียน และผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก โดยตลอดการจัดงานทั้ง 2 วัน นักเรียนที่เข้าร่วมงานได้รับคำแนะนำจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการชี้แนะแนวทางในการเลือกคณะจาก 90 หน่วยงานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ รวมถึงในภาคบ่ายยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน มข. (KKU Open House) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมในการจัดการศึกษาของคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย ที่สำคัญผู้เข้าร่วมงานทั้งครู และนักเรียนส่วนหนึ่งต่างสะท้อนความคิดเห็นในการเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ ดังนี้

กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน พระกุมารร้อยเอ็ด
กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

     เสียงสะท้อนจากนักเรียนที่เข้าร่วมงานเริ่มจาก กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า “ มีความรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาพบกับมหาวิทยาลัยที่มาจากหลากหลายที่ จุดประสงค์ที่พวกเรามาวันนี้เพื่อต้องการมาหาประสบการณ์และแนวทางในการเรียนต่อ และอยากให้มีการจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรฯ แบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ เลยค่ะ”

นางสาวดาวิกา หอมจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแก่นนครมหาวิทยาลัย

     นางสาวดาวิกา หอมจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมมีความน่าสนใจมาก เพราะว่ามีข้อมูลจากหลากหลายมหาวิทยาลัยให้เลือกศึกษา ตนเองได้ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยและคณะที่อยากเข้าไปเรียนไว้เยอะมาก ส่วนตัวก็อยากเข้าเรียนที่คณะแพทย์ศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาลัยเชียงใหม่ การมาในวันนี้ทำให้ช่วยตัดสินใจเลือกเรียนได้ง่ายขึ้นมากค่ะ”

นายอัมรินทร์ ชลสิทธิ์ และ นายรัชชานนท์ ชาวดร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
นายอัมรินทร์ ชลสิทธิ์ และ นายรัชชานนท์ ชาวดร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

นายอัมรินทร์ ชลสิทธิ์ และ นายรัชชานนท์ ชาวดร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม อ.เมือง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า “รู้สึกตื่นเต้นและคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเพราะว่ามีหลากหลายมหาวิทยาลัย และไม่ได้เรียนรู้แค่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยอื่นด้วย และอยากให้มีการจัดขึ้นอีกเพราะว่าหลายโรงเรียนได้มีโอกาสมาเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ”

นายทักษินันท์ ลายโถ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
นายทักษินันท์ ลายโถ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

     นายทักษินันท์ ลายโถ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า “ รู้สึกดีใจที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม เพราะว่าตนรอโอกาสนี้มานานแล้วจะที่มาเข้าร่วมงาน ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพราะส่วนตัวก็อยากเข้าศึกษาต่อที่นี่ด้วย มีคณะในใจไว้แล้วคือ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้อีก เพราะว่าจะได้พารุ่นน้องที่สนใจได้เข้ามาร่วมงาน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆด้านการเรียนต่อในอนาคตครับ ”

นางพจนา สานุสัตย์ คุณครูจากโรงเรียนแก่นนคร อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น
นางพจนา สานุสัตย์ คุณครูจากโรงเรียนแก่นนคร อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น

ด้านตัวแทนเสียงสะท้อนจากคุณครู เริ่มต้นที่ นางพจนา สานุสัตย์ คุณครูจากโรงเรียนแก่นนคร อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “ มีความรู้สึกประทับใจ นักเรียนสามารถเรียนรู้และได้ชมนิทรรศการต่างๆตามความสนใจของตัวนักเรียนเอง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใกล้ และอยากให้มีการจัดอีกเนื่องจากได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เลยมีข้อแนะนำเพิ่มเติมให้ มีการเพิ่มเติมพื้นที่ให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับนักเรียนได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ”

นางสาวสุริยะพร ยอดสง่า คุณครูสอนรายวิชา ฟิสิกส์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
นางสาวสุริยะพร ยอดสง่า คุณครูสอนรายวิชา ฟิสิกส์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

     นางสาวสุริยะพร ยอดสง่า คุณครูสอนรายวิชา ฟิสิกส์ จากโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู กล่าวว่า “ตนเองและคณะครูพานักเรียนมา เพื่อที่จะให้เด็ก ๆ ได้มีความพร้อมในการเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย เด็กๆจะได้รู้ว่าตัวเองมีความถนัดในด้านไหน พี่ๆที่อยู่ภายในงานก็แนะนำได้เป็นอย่างดีค่ะ”

นายประยุทธ บัวแสง ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
นายประยุทธ บัวแสง ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

     นายประยุทธ บัวแสง ครูชำนาญการ จากโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า “ที่ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนมาเข้าร่วมงานนี้ เพื่อจะได้มาดูว่าคณะต่างๆที่เด็กอยากเข้ามาเรียน มีแนวทางในการเข้าศึกษาคณะนั้นๆยังไง เพื่อที่จะเตรียมตัวไว้ล่วงหน้า เป็นกิจกรรมที่เราอยากให้จัดขึ้นทุกปี เพื่อที่นักเรียนจะได้รู้แนวทางการศึกษาต่อครับ”

ตัวแทนผู้ร่วมจัดกิจกรรม วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ตัวแทนผู้ร่วมจัดกิจกรรม วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

     ส่วนตัวแทนของผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรม เริ่มจากตัวแทนจากวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย กล่าวว่า “ ในฐานะผู้ร่วมจัดกิจกรรมภายในงานมีความเห็นว่าการจัดงานตลาดนัดหลักสูตร ฯ นี้ ทำให้นักเรียนมีมุมมองในการศึกษาต่อ โดยมีข้อมูลหลากหลายสาขา คณะ และมหาวิทยาลัย มาให้เด็ก ๆ ได้เลือกศึกษาหาข้อมูล เพราะงานนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ เลือกสรร โดยมาดูว่าการศึกษาจะไปในทิศทางไหนครับ”

 

นายวุฒินันท์ โชติช่วง (เสื้อสีส้ม)ตัวแทนผู้ร่วมจัดกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
นายวุฒินันท์ โชติช่วง (เสื้อสีส้ม)ตัวแทนผู้ร่วมจัดกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

     นายวุฒินันท์ โชติช่วง ตัวแทนของผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กล่าวว่า “ในฐานะผู้จัดงาน รู้สึกประทับใจที่นักเรียนจำนวนมากให้ความสนใจและเข้ามาร่วมงานเยอะ และคิดว่านักเรียนที่เดินมาไกลเดินทางก็น่าจะรู้สึกตื่นเต้นเพราะได้เจอเพื่อนใหม่และมหาวิทยาลัยที่เข้ามาจัดงานทำให้ได้พวกเขาได้ประสบการณ์ใหม่ๆครับ”

คุณปวีณา จันทนพิมพ์ (คนกลาง)นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณปวีณา จันทนพิมพ์ (คนกลาง)นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     และคุณปวีณา จันทนพิมพ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการจัดงานนี้ขึ้นมา ซึ่งเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับน้องนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้ามาดู มาเก็บข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจของตนเองในการเลือกเส้นทางการศึกษาต่อ ที่สำคัญทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น เพราะว่ามีน้อง ๆจากต่างจังหวัดเข้ามาร่วมงานเยอะ ถือว่าได้เปิดโอกาสให้กับทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นและตัวนักเรียนที่สนใจค่ะ

     

     ทั้งนี้ การจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 และ KKU OPEN HOUSE 2023 เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 90 หน่วยงาน และมีโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน จำนวน 1,300 แห่ง ผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วม จำนวน 49,613 คน ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม KKU Open House 2023 จำนวน 30,130 คน และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5,415 คน เป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามาเผยแพร่ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครู และผู้ที่สนใจได้รับทราบ ในงานมีการแลกเปลี่ยนสอบถามโดยตรงจากผู้แทนแต่ละสถาบัน เพื่อเป็นข้อมูล เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตนเองต่อไปในอนาคต

 

ข่าว : นางสาวกฤติมา ศรีสว่าง นศ.ฝึกสหกิจศึกษา สาขามานุษยวิทยาและสังคมวิทยา คณะมนุษย์ ฯ มข.
ภาพ : นางสาวธัญจิรา พลแสนจันทร์ นศ.ฝึกสหกิจศึกษา สาขามานุษยวิทยาและสังคมวิทยา คณะมนุษย์ ฯ มข.

เรียบเรียง ตรวจทาน : เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top