พี่ศึกษาศาสตร์ รุ่น 4 มข. ห่วงใยน้อง มอบทุนการศึกษานับล้านบาท ส่งต่อปณิธานเพื่อสังคม

         เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบทุนการศึกษา ในพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนศึกษาศาสตร์ รุ่น 4 มข. โดยมี ผู้อำนวยการสมนึก ปิ่นทอง อดีตผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ประธานกองทุนศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ รุ่น 4 เป็นประธานส่งมอบ และมีอธิการบดีเป็นประธานรับมอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นเงินจำนวน 1,115,500.29  บาท ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย และตัวแทนพี่ศิษยเก่าคณะศึกษาศาสตร์รุ่น 4 ร่วมงานจำนวนมาก ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสมนึก ปิ่นทอง อดีตผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ประธานกองทุนศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ รุ่น 4 เผยว่า กองทุนศึกษาศาสตร์ รุ่น 4 มข.  จัดตั้งมานาน ตั้งแต่ตนเคยเป็นผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้เคยลงพื้นที่เยี่ยมนักศึกษาตามภูมิลำเนาต่าง ๆ ทั่วภาคอีสาน เกือบทุกจังหวัด ทุกอำเภอ เมื่อมองถึงข้อจำกัด อาทิ ค่าใช้จ่าย การเดินทาง ความเป็นอยู่ ทำให้นักศึกษาหลายคนไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างที่ตั้งใจ จึงชักชวนเพื่อน ๆ ร่วมรุ่นระดมทุนการศึกษา และตั้งใจว่าเมื่อจำนวนเงินถึง 1 ล้านบาท จะนำส่งมอบแก่มหาวิทยาลัย  วันนี้ถึงเป้าหมายแล้วจึงชักชวนเพื่อน ๆ รวมส่งมอบเงินทั้งสิ้น จำนวน 1115500.29 สตางค์  เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของน้อง ๆ ส่งมอบโอกาสคืนแก่น้องนักศึกษา  หวังให้เขากลายเป็นเด็กดีตอบแทนสังคม และมอบโอกาสเช่นนี้คืนสู่น้อง ๆ รุ่นต่อไปเพื่อประโยชน์แก่สังคมต่อไป

 “พื้นที่มอดินแดงแห่งนี้ ทรายทุกเม็ด คือชีวิตจิตใจของพวกเราศึกษาศาสตร์รุ่น 4  ผมย้ำกับเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษาเสมอว่า  ให้ดูแล นักศึกษาเหมือนลูกหลาน เชื่อว่าศิษย์เก่าก็คิดเช่นเดียวกัน  จึงตั้งใจส่งมอบเอาดอกผลที่จัดตั้งกองทุนให้ น้องนักศึกษาใช้ในเรื่องการเรียน ค่าใช้จ่าย หากขาดเหลืออย่างไร ให้แจ้งมาที่ผมได้ จะเสริมให้น้องได้เรียนเต็มที่ เพื่อประโยชน์แก่สังคมต่อไป”

        รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า ขอขอบคุณพี่ ๆ รุ่น 4 คณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย ส่งมอบโอกาสทางการศึกษาแก่น้องนักศึกษาให้มีศักยภาพในการเล่าเรียนเพิ่มขึ้น  เชื่อว่าไม่มีใครรู้จักวิถีชีวิตน้องดีไปกว่าพี่ ๆ เพราะพี่เคยศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกัน  พี่รู้ดีที่สุดว่าน้องนั้นขาดเหลือสิ่งใด ฉะนั้นเมื่อพี่ได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบ และเมื่อทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งการงาน การเงิน ครอบครัว จึงหยิบยื่นโอกาสคืนกลับสู่น้อง ๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดี ขอขอบพระคุณแทนน้อง ๆ ที่จะมีกำลังใจในการเรียน และมอบสิ่งดีกลับคืนสู่สังคมต่อไป

          “ส่วนตัวจดจำได้เป็นอย่างดีว่าพี่มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยขนาดไหน ย้อนถึงวันวาน ที่พี่สมนึก ได้ดูแลเราเหมือนน้องแท้ เหมือนญาติพี่น้อง ขอขอบคุณทุกท่านที่รวบรวมศิษย์เก่าระดมทุนการศึกษาเพื่อน้อง ๆ  ขอให้พี่ ๆ ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง ร่มโพธิ์ไทรให้น้องมหาวิทยาลัยขอนแก่นสืบไป ”  อธิการบดีกล่าวทิ้งท้าย

 

ข่าว : จิราพร  ประทุมชัย

ภาพ : วทัญญู เชื่อมไธสง , ปรีดี ศรีตระกูล

Class 4 of the Education Alumni gave a million-baht worth scholarships to present students as social dedication

https://www.kku.ac.th/15859

Scroll to Top