อธิการบดี มข. พร้อมทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ CEO บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น และคณะ ก่อนการร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร (CEO) บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น และคณะ ในโอกาสมาเยือน มข.เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและการบริหารจัดการด้านบุคคล

 

อธิการบดี มข. พร้อมทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ CEO บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น และคณะ ก่อนการร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อธิการบดี มข. พร้อมทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ CEO บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น และคณะ ก่อนการร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้

     เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร (CEO) บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น และคณะ ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการส่งนักศึกษาไปฝึกงานในสถานประกอบการของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการฝึกทักษะให้กับบุคลากรสายต่าง ๆ ในสถานประกอบการของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งที่ตนเองรับผิดชอบ โดยจะมีการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ.ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

ภาพ : บริพัตร  ทาสี

 

Scroll to Top