คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารบุคลากรลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และร่วมทำบุญถวายเพลเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร นำโดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ลงนามถวายพระพร ณ หน้าอาคารอเนกประสงค์ (สิม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่อจากนั้นเป็นการทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ภาพ : จักริน เงินทอง
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top