ปังไม่หยุด นักศึกษา มข.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย Research to Market ครั้งที่10 ระดับภูมิภาค โชว์ผลงานวิจัยนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

วันที่10 ธันวาคม 2565  ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. นำนักศึกษา เข้าร่วมการเเข่งขันโครงการ” เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 10 ระดับภูมิภาค (Research to Market : R2M Thailand 10) ประจำปี 2565  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดเเข่งขันระดับภูมิภาคในครั้งนี้จัดขึ้นโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่9-10 ธันวาคม 2565 ณ โรงเเรมยูเเพลส จ.อุบลราชธานี

โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศ จำนวน  22 ทีม  และมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งนักศึกษาเข้าร่วมเเข่งขันทั้งสิ้น 5 ทีม จากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศ ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ทีม สิริมงคล ด้วยผลงานวิจัยกรรมไฮโดรเจลคอมพอสิตที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนเป็นส่วนประกอบ (รศ.พรนภา เกษมศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 20,000  ได้แก่ทีม ออนซอนอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 10,000  ได้แก่ ทีม Enigma มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินรางวัล 5,000  ได้แก่ทีม ONE SHOT ม.มหาสารคาม ทีม The One ม.อุบลฯ และ ทีม 3S มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยผลงานวิจัยกรรมวิธีการสังเคราะห์คอมโพสิตสังกะสีออกไซด์บนพื้นผิวไมโครผนึกเซลลูโลส (ผศ.โฉมศรี ศิริวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์)

สำหรับทั้ง 6 ทีมที่ได้รับการคัดเลือกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ จ.สงขลา ต่อไป

 

 

ภาพ: นภดล

ข่าว : อรพรรณ , พรสุดา

KKU students win the first prize and honorable mention award at the 10th Regional Research to Market – KHON KAEN UNIVERSITY

Scroll to Top