นศ. มข. ผุดนวัตกรรม AI แก้ไข crowd crush ป้องกันโศกนาฏกรรมเบียดกันตาย

ในเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา เชื่อว่าหลายคนต่างเศร้าสลดกับโศกนาฏกรรมสุดสะเทือนขวัญของโลก จากเหตุฝูงชนเบียดกันจนเสียชีวิตระหว่างการเฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีนในย่านอีแทว็อนของกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ การเข้าไปเบียดของผู้คนจำนวนมากโดยไม่มีการจำกัดจำนวนคนเข้างาน ในถนนความยาวเพียง 40 เมตร กว้าง 3.2 เมตร แถมมีความลาดชัน  ผู้คนไม่สามารถทราบสถานการณ์ภายในงานว่าหนาแน่นเพียงใด ไม่สามารถระบุคนในตำแหน่งในถนนแต่ละสายได้  เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดสถานการณ์การเบียดกันตาย หรือ crowd crush มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 157 ราย และบาดเจ็บจำนวนมากในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 22:15 น. (เวลาเกาหลีใต้)

จากเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าว นายชนม์สวัสดิ์ นาคนาม  นักศึกษาโครงงานปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงคิดค้นนวัตกรรม  “AI นับจำนวนคนเข้างานนิทรรศการ“   โดยเผยว่า  AI สามารถวิเคราะห์ได้ซับซ้อนมากกว่าสมองหรือดวงตาของมนุษย์ที่จะมองเห็น และมีความแม่นยำ เพิ่มความสะดวกสบาย ประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ เหตุการณ์  สถานที่ได้อย่างเหมาะสม  ยกตัวอย่างโครงการของตน คือ การใช้ AI นับจำนวนคนเข้างานนิทรรศการ หรือสถานที่ที่มีคนหนาแน่น โดยโครงงานดังกล่าวสามารถระบุได้ว่าตรงไหนมีจำนวนคนหนาแน่น  โดยปกติสายตามนุษย์จะสามารถประเมินจำนวนคนในบริเวณนั้นได้คร่าว ๆ แต่อาจเกิดความล่าช้าและอาจเกิดความผิดพลาดสูง

         “ปัจจุบันเราไม่จำเป็นต้องเหนื่อยขนาดนั้น  เราสามารถใช้ AI ระบุได้ว่าจุดนี้ คือคน นับได้ว่ามีกี่คนได้ไวมากๆ เพียงแค่เห็นผ่านกล้อง ประมวลผลด้วย AI โดยเราไม่ต้องนับเลย เช็คจำนวนคนเข้างาน มุ่งไปพื้นที่นั้นเลย  ป้องกันการเกิดสถานการณ์ การเบียดกันตาย’ หรือ crowd crush ดังโศกนาฏกรรมที่อิแทวอนประเทศเกาหลีใต้เป็นข่าวดังทั่วโลก เราสามารถใช้นวัตกรรม AI นี้นับจำนวนคน ติดตามคนเดินในงาน เมื่อคนบริเวณนั้นมีจำนวนมากเกินไป ตั้งระบบส่งสัญญาณเตือนเป็นเสียง หรือแสดงเป็นแผนภาพสีบริเวณที่มีจำนวนคนหนาแน่น จะลดอัตราการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังที่เป็นข่าวได้ และเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยด้วยการใช้ AI นักศึกษาด้าน AI กล่าว

ชมต้นแบบโครงการ AI นับจำนวนคนเข้านิทรรศการได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1iS36ATOdNMpgQ8ERZ6UnZUECEMNnx6DL/view?ts=6361f0ef

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์  หรือ Bachelor of Science Program in Artificial Intelligence การพัฒนาหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สำหรับนักเรียนระดับมัธยมที่สนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรมีคุณสมบัติ ช่างคิด มีความคิดสร้างสรรค์  คิดเป็นระบบเป็นขั้นตอน นำทักษะนี้ไปเขียนอัลกอลิทึม ขั้นตอนหรือลำดับการประมวลผลในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งได้   มีความเห็นอกเห็นใจต้องการแก้ปัญหาให้กับคนหมู่มาก ควรเป็นคนที่มีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการที่สื่อสารหรือค้นคว้าข้อมูลสากล เพื่อให้การนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้เกิดขึ้นได้จริงในโลกปัจจุบันและอนาคต

สนใจหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คลิก  https://computing.kku.ac.th/content/course/29

KKU students create AI innovation to solve tragedies like crowd crush 

 

Scroll to Top