หลวงปู่หนู สุวัณโณ บริจาคเงิน 2 แสนบาท สนับสนุนการบริการทางการแพทย์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

(วันที่ 2 ธค.2565) พระครูอัมพวนาภิบาล (หลวงปู่หนู สุวัณโณ) ประธานสงฆ์เสนาสนะสงฆ์พระธาตุจอมศรีสัมมาสัมพุทธเจดีย์ ได้บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อานิสงค์เหรียญพุทธเวทย์มหามนต์สาริกาแก้วสารพัดนึก)

ทั้งนี้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ขอกราบอนุโมทนาบุญ มายังพระเดชพระคุณเจ้าในกุศลสาธารณประโยชน์มา ณ โอกาสนี้…